Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.26

Usnesení RO č.26 1

z 26. schůze Rady obce Nýdek konané dne 16. října 2019 v 16.00 hodin

Usnesení

z 26. schůze Rady obce Nýdek konané dne 16. října 2019 v 16.00 hodin na Obecním úřadu

v Nýdku.

 

Rada obce schvaluje:

  1. Smlouvu č. 1384/B1/2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 na akci „Výstavba bezbariérového chodníku podél silnice III/01146 v obci Nýdek“- ISPROFOND 5817510193 - viz. příloha.
  2. Smlouvu o dílo č.: 841/PCXA/096/2019/N19037402 se STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, Jinonice týkající se „Opravy komunikace a chodníku u bytového domu čp. 488“ – viz. příloha.
  3. Nabídku Libora Franka, Přátelství 87, 739 61 Třinec na opravu potrubí pitné vody od úpravny vody v délce 36 m – viz. příloha.
  4. Poskytnutí neinvestiční dotace ………………………………………………… ve výši 6.000,-- Kč na spolufinancování akce pro děti „DRAKIÁDA“.
  5. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace …………………………………………….. – viz. příloha.
  6. Finanční příspěvek p. Romanu Sikorovi, TJ TŽ Třinec, oddíl lyžování na údržbu běžkařských tras v obci Nýdek v zimní sezoně 2019/2020 do výše 10 tis. Kč.

 

 Rada obce bere na vědomí:

  1. Nabídku na provádění zimní údržby v zimním období 2019/2020 p. Jiřího Kosa., Bystřice čp. 700.

 

 

V Nýdku dne 17. října 2019

 

 

                          

                                                                                                          Mgr. Jan Konečný

                                                                                                        starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení RO č.26/2019

RO_26_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 421,76 kB
Datum vložení: 21. 10. 2019 9:21
Datum poslední aktualizace: 22. 4. 2020 9:22
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek