Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.3

Usnesení RO č.3 2

z 3. schůze Rady obce Nýdek konané dne 10. prosince 2018 v 17.00 hodin

Usnesení

z 3. schůze Rady obce Nýdek konané dne 10. prosince 2018 v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.


Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Dodatek č. 14 ke Smlouvě o dílo – sběru, odvozu a zneškodnění komunálních odpadů ze dne 28. 12. 1999 s BM servis a.s., Krátká 775, 735 81 Bohumín – viz. příloha.
 3. Rozpočtová opatření č. 47, č. 48, č. 49 a č. 50 – viz. příloha.
 4. Plán účetních odpisů na rok 2019 – viz. příloha.
 5. V souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., a na základě vnitřní směrnice č. 8 pro provedení inventarizace majetku a závazků obce „Plán inventur“ v rámci řádné inventarizace ke dni 31. 12. 2018 – viz. příloha.
 6. Zavedení služby „SENIOR TAXI“ pro občany obce Nýdek v r. 2019.
 7. Smlouvu o dílo číslo NYD19_SOD s DIGIS, spol. s r.o., Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava na tvorbu GIS obce Nýdek na rok 2019 – viz. příloha.
 8. Nabídku IRP Dostálek Jaroslav, Jablunkovská 112, 737 01 Český-Těšín na odvodnění pozemků v lokalitě „Novosada“ – viz. příloha.
 9. Úhradu faktury p. …………………., Nýdek … za vystoupení skupiny „…………“ na vánočním koncertu.
 10. Odměnu p. ………………………… ve výši 12.000,-- Kč za údržbu zeleně na náměstí v Nýdku.

 

Rada obce Nýdek neschvaluje:

 1. Poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,-- Kč spolku Strom života se sídlem Msgr. Šrámka 1186/16, 741 01 Nový Jičín na podporu provozu Mobilního hospice.

   

 Rada obce bere na vědomí:

 1. Dvouletý akční plán Strategie rozvoje obce Nýdek na období 2018 – 2019 a doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení.
 2. Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace TJ Sokol Nýdek ve výši 300 tis. Kč.
 3. Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace SDH Nýdek ve výši 50 tis. Kč.
 4. Rezignaci na mandát zastupitele Ing. Dariny Dzivé.
 5. Diskusní příspěvky 3. schůze Rady obce Nýdek.

   

V Nýdku dne 17. prosince 2018.                          

                                                                                                          Mgr. Jan Konečný

                                                                                                        starosta obce Nýdek

 

Přílohy

Usnesení RO č. 3/2018

RO_3_2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 422,12 kB
Datum vložení: 21. 12. 2018 8:36
Datum poslední aktualizace: 27. 3. 2019 9:41
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek