Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.31

Usnesení RO č.31 1

z 31. schůze Rady obce Nýdek konané dne 11. prosince 2019 v 17.00 hodin

Usnesení

z 31. schůze Rady obce Nýdek konané dne 11. prosince 2019 v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.

Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Rozpočtová opatření č. 74, č. 75 a č. 76 – viz. příloha.
 3. Poskytnutí investiční dotace MO PZKO Nýdek ve výši 30.000,-- Kč na montáž sněhových zábran na budově PZKO v Nýdku.
 4. Smlouvu o poskytnutí investiční dotace MO PZKO Nýdek – viz. příloha.
 5. Poskytnutí finančního daru Spolku pro ochranu koček a psů Jablunkovsko z.s., Bezručova 1165, 739 91 Jablunkovsko ve výši 3.500,-- Kč.
 6. Darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru se Spolkem pro ochranu koček a psů Jablunkovsko z.s. – viz. příloha
 7. Nabídku HAKOV, a.s. na „otryskání“ a nátěr svařenců v úpravně vody Nýdek – viz. příloha.
 8. Nabídku na zakoupení hliníkových nájezdů s nosností 680 kg pár – LR001 – viz. příloha.
 9. Nabídku AVANTGARDE na zakoupení 5 ks oken do budovy VPP Nýdek – viz. příloha.
 10. Nabídku Fy Konderla Karel, zednické práce, Bystřice 744 na výměnu 5 ks oken v budově VPP – viz. příloha. 
 11. Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě na pronájem ocelových tlakových nádob pro kapalný chlor č 2009/090529 s GHC Invest, s.r.o., se sídlem Korunovační 6/103, 170 00 Praha 7 – viz. příloha.

 

Rada obce bere na vědomí:

 1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úhradě nákladů za odvádění odpadních vod kanalizací ze

dne 30. 12. 2011.

 1. Žádost p. Jiřího Fialy majitele chaty č. e. 78 v Nýdku o odkoupení pozemku p.č. ……. pod příjezdovou komunikací obcí Nýdek od ………………………………. .
 2. Žádost p. …………….. o prodloužení obecního vodovodu na pozemek p.č. 1050/1 nebo p.č. ……. v k.ú. Nýdek, poblíž jeho RD.
 3. Diskusní příspěvky 31. schůze Rady obce Nýdek.

 

V Nýdku dne 13. prosince 2019

                  

                                                                                                          Mgr. Jan Konečný

                                                                                                        starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení RO č.31/2019

RO_31_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 424,12 kB
Datum vložení: 16. 12. 2019 11:43
Datum poslední aktualizace: 22. 4. 2020 11:45
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek