Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.33

Usnesení RO č.33 1

z 33. schůze Rady obce Nýdek konané dne 22. ledna 2020 v 17.00 hodin

Usnesení

z 33. schůze Rady obce Nýdek konané dne 22. ledna 2020 v 17.00 hodin v kanceláři místostarosty obce v Nýdku.

Rada obce schvaluje:

 

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Cenovou nabídku na instalaci prostředí VERA Radnice na nový server – viz. příloha.
 3. Poskytnutí neinvestiční dotace Obecně prospěšné společnosti Sv. Josefa, o.p.s., Ropice č. 11 ve výši 5.000,-- Kč.
 4. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Obecně prospěšné společnosti Sv. Josefa, o.p.s., Ropice čp. 11 – viz. příloha.
 5. Cenovou nabídku KLEMPÍŘSTVÍ – Roman Cieslar, Nýdek č. 103 na opravu střechy buňky u evangelického hřbitova – viz. příloha.
 6. Plán účetních odpisů na rok 2020 – viz. příloha.
 7. Rozpočtová opatření č. 1 až č. 5 – viz. příloha.
 8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 5. 8. 2019 s BMCH s.r.o., 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava Mariánské Hory – viz. příloha.
 9. Poskytnutí neinvestiční dotace Spolku Koliba, 739 81 Košařiska čp. 99 ve výši 10 tis. Kč.
 10. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Spolku Koliba, 739 81 Košařiska čp. 99 – viz. příloha.
 11. Poskytnutí neinvestiční dotace Klubu důchodců v Bystřici, 739 95 Bystřice, DPS Senior č. 1317 ve výši 7.000,-- Kč.
 12. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Klubu důchodců v Bystřici, 739 95 Bystřice, DPS Senior č. 1317 – viz. příloha.
 13. Poskytnutí finančního daru Obci Mosty u Jablunkova ve výši 6.000,-- Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním lyžařských závodů Beskydská lyže 2020.
 14. Smlouvu o poskytnutí finančního daru obci Mosty u Jablunkova – viz. příloha.
 15. Smlouvu o dílo s Fa KONDERLA Karel, zednické práce, 739 95 Bystřice 744 – viz. příloha.
 16. Smlouvu o dílo s Milan MIKULOVSKÝ, Nýdek 31, 739 96 Nýdek – viz. příloha.
 17. Cenovou nabídku Rizikové kácení stromů, Pavel Bonček, 739 96 Nýdek 227 – viz. příloha.
 18. Poskytnutí finančního daru ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, Záchranná stanice a Dům přírody Poodří se sídlem v Bartošovicích čp. 146 ve výši 1.000,-- Kč.
 19. Zakoupením upomínkového předmětu charitativní společnosti CHRÁNĚNÉ KORÁLKY s.r.o., Na Jarově 2425/4, Praha za cenu 500,-- Kč.

 

 

 

Rada obce bere na vědomí:

 1. Plán preventivní údržby veřejného osvětlení pro rok 2020.

 

 

V Nýdku dne 27. ledna 2020     

              

                                                                                                          Mgr. Jan Konečný

                                                                                                        starosta obce Nýdek

                                                                                                       

Přílohy

Usnesení RO č.33/2020

RO_33_2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 426,04 kB
Datum vložení: 27. 1. 2020 11:47
Datum poslední aktualizace: 22. 4. 2020 11:49
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek