Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.36

Usnesení RO č.36 1

z 36. schůze Rady obce Nýdek konané dne  26. února 2020 v 17.00 hodin

Usnesení

z 36. schůze Rady obce Nýdek konané dne  26. února 2020 v 17.00 hodin na Obecním úřadu  v Nýdku.

 

Rada obce schvaluje:

 

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Nabídku zámečnických prací Maroszové Ilony, Nýdek 338 na výrobu a montáž 10 ks ochranných konzolí u svodidel podél komunikace III. třídy v obci Nýdek – viz. příloha.
 3. Příkazní smlouvu s Dozor stavitele s.r.o., Jablunkov č.p. 628 na zajištění technického dozoru stavitele pro realizaci stavby „Kopie usedlosti čp. 78 v Nýdku“ – viz. příloha.
 4. Poskytnutí finančního daru Spolku pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje, Mírová 178, 739 32 Řepiště ve výši 2.000,-- Kč.
 5. Darovací smlouvu týkající se poskytnutí finančního daru Spolku pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje – viz. příloha.
 6. Cenovou nabídku Rizikové kácení stromů, Pavel Bonček Nýdek 227 na pokácení lípy na náměstí v Nýdku včetně úklidu a odvozu materiálu – viz. příloha.
 7. Nabídku Agaty Valalíkové, Vsign s.r.o. na výrobu 2 ks venkovních tabulí obce Nýdek včetně aktualizace, dopravy a montáže – viz. příloha.
 8. Nabídku VODASERVIS s.r.o., Jamská 2362/53, 591 01Žďár nad Sázavou na vypracování provozního řádu vodovodu Nýdek – viz. příloha.
 9. Smlouvu o dílo č. NYD20_SOD s DIGIS, spol. s r.o., Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava na tvorbu GIS obce Nýdek pro rok 2020 – viz. příloha.
 10. Poskytnutí neinvestiční dotace Sdružení rodičů při MŠ Nýdek na zajištění karnevalu pro děti z mateřské školy Nýdek ve výši 8.500,-- Kč.
 11. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Sdružení rodičů při MŠ Nýdek – viz. příloha.
 12. Poskytnutí finančního daru sdružení ČMELÁČEK z.s., Mjr. Nováka 1455/34, 700 30 Ostrava ve výši 500,-- Kč.
 13. Darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru sdružení ČMELÁČEK z. s. – viz. příloha.
 14. Nabídku Nehlsen Třinec, s.r.o., Jablunkovská 392, 739 61 Třinec na zametací vůz pro čištění místních komunikací po zimní údržbě – viz. příloha.
 15. Poskytnutí finančního daru Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež se sídlem Mořkov, Za Sušárnou 391, PSČ 742 72 ve výši 500,-- Kč.
 16. Zakoupení uzamykatelného venkovního odpadkového koše v kombinaci se dřevem, který bude umístěn na náměstí v obci – viz. příloha.
 17. Celoroční nabídku služeb – HECZKO Jakub, Bystřice 1124 na dopravu a služby vozidla MAN, dále nabídku drobných řemeslných prací – viz. příloha.

 

Rada obce zrušuje:

 1. Usnesení č. 13 z 34. schůze Rady obce Nýdek konané dne 5. února 2020.

 

Rada obce bere na vědomí:

 1. Žádost Sociálních služeb města Třince o poskytnutí neinvestiční dotace na částečné pokrytí provozních nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb.
 2. Diskusní příspěvky 36. Rady obce Nýdek.

 

 

 

V Nýdku dne 2. března 2020     

              

                                                                                                          Mgr. Jan Konečný

                                                                                                        starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení RO č.36/2020

RO_36_2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 428,05 kB
Datum vložení: 2. 3. 2020 11:53
Datum poslední aktualizace: 22. 4. 2020 11:54
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek