Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.37

Usnesení RO č.37 1

z 37. schůze Rady obce Nýdek konané dne 16. března 2020 v 15.00 hodin

Usnesení

z 37. schůze Rady obce Nýdek konané dne  16. března 2020 v 15.00 hodin na Obecním úřadu  v Nýdku.

 

Rada obce schvaluje:

 1. Nabídku TREBRO, Jakub Heczko – společnost Trebro, 739 95 Bystřice 24 na ošetření stromů v areálu „Požárník“ v obci Nýdek – viz. příloha.
 2. Nabídku TREBRO, Jakub Heczko – společnost Trebro, 739 95 Bystřice 24 na ošetření stromů v okolí náměstí v obci Nýdek – viz. příloha.
 3. Darovací smlouvu s TŽ, a.s., Průmyslová 1000, 739 61 Třinec týkající se poskytnutí daru ve formě umělého kameniva v hodnotě 20.000,-- Kč – viz. příloha.
 4. Cenovou nabídku ELTODO osvětlení, s.r.o., Novodvorská 1010, 142 01 Praha 4 na doplnění 3. ks svítidel v obci Nýdek – viz. příloha.
 5. Rozpočtová opatření č. 8 a č. 9 - viz. příloha.
 6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce ÚV Nýdek“ s HAKOV, a.s., K Nádraží 256, 753 61 Hranice IV – Drahotuše – viz. příloha a pověřuje místostarostu obce podpisem dodatku.
 7. Smlouvu o dílo s vítězem uchazečem veřejné zakázky na stavbu „Výstavba repliky usedlosti č. 78 v Nýdku“ AREXSTAV s.r.o., Bukoveká 615, 739 91 Jablunkov – viz. příloha a pověřuje místostarostu podpisem smlouvy.
 8. Poskytnutí neinvestiční dotace STP v ČR, z.s. Místní organizace Bystřice nad Olší ve výši 10.000,-- Kč.
 9. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace STP v ČR, z.s. Místní organizace Bystřice nad Olší – viz. příloha.
 10. Poskytnutí neinvestiční dotace Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Nýdek ve výši 10.000,-- Kč na zajištění dětského dne u Zahrádkáře v Nýdku.
 11. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Nýdek – viz. příloha.
 12. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8018084/2/SOBS/2020 NÝDEK, NNK, NNV – viz. příloha.
 13. Nabídku na výměnu záchodových poklopů v objektu Zázemí pro sportovce v obci Nýdek Radim Gryč, Lužní 74, 739 61 Třinec – viz. příloha.
 14. Finanční dar Lince bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8 ve výši 1.000,-- Kč na podporu dětské krizové linky.
 15. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. číslo 2016/10577 – viz. příloha.
 16. Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení č. 9420000519/4000229312 s GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem – viz. příloha.
 17. Uzavření mateřské školky v Nýdku a to v případě, že počet žáků klesne pod počet tří žáků.

 

Rada obce bere na vědomí:

 1. Zadávací dokumentaci včetně všech jejich příloh pro zadávací řízení na nadlimitní veřejné zakázky na služby v oblasti nakládání s odpady obce „Sběr, přeprava a odstraňování odpadu – Jablunkovsko“.
 2. Diskusní příspěvky týkající se stávající závažné situace související s šířením koronaviru COVID-19 a řešení této situace v obci Nýdek.

 

 

 

V Nýdku dne 20. března 2020     

              

                                                                                                          Mgr. Jan Konečný

                                                                                                        starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení RO č.37/2020

RO_37_2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 429,45 kB
Datum vložení: 23. 3. 2020 9:00
Datum poslední aktualizace: 12. 8. 2020 9:01
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek