Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.38

Usnesení RO č.38 1

z 38. schůze Rady obce Nýdek konané dne 9. dubna 2020 ve 14.00 hodin

Usnesení

z 38. schůze Rady obce Nýdek konané dne  9. dubna 2020 ve 14.00 hodin na Obecním úřadu  v Nýdku.

Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení
 2. Úhradu faktur ing. Jaromíru Lipusovi č. 25/2020 a č. 27/2020 za geodetické práce pro obec Nýdek – viz. příloha.
 3. Výpočet ceny za zaměření a vyhotovení geometrického plánu rozšíření komunikace po pozemcích p. A. Gajdzicy a sousedů – viz. příloha.
 4. Cenovou nabídku ing. Evy Orszulikové, Novodvorská 3057, 738 01 Frýdek – Místek na posouzení rizik systému zásobování pitnou vodou a na zpracování (aktualizaci) provozního řádu obecního vodovodu – viz. příloha.
 5. Cenovou nabídku PROMOS TRADING, spol. s r.o., Karolíny Světlé 28/1638, 736 01 Havířov na vypracování projektové dokumentace vybavení kuchyňky u sálu v budově Zázemí pro sportovce v obci Nýdek – viz. příloha.
 6. Vítězného uchazeče na provedené průzkumného vrtu na posílení zdroje pitné vody v objektu jímání vody – DRILLING TRADE, s.r.o., Škrobálkova 158/21, 718 00 Ostrava – Kunčičky.
 7. Nabídku č. 20154 společnosti TREBRO, Bystřice 24, 739 95 Bystřice na provádění arboristického dozoru při stavebních prací pro rok 2020 (výstavba dřevěnky a další) – viz. příloha.
 8. Zakoupení 2 ks počítačů (pokladna a účetní) včetně výměny aktivních prvků – viz. příloha.
 9. Rozpočtová opatření č. 10 a č. 11 – viz. příloha.
 10. Prominutí nájemného ing. Hamadejové (Nýdecké dobrůtky) po dobu uzavření provozovny z důvodu šíření „koronaviru“.
 11. Cenovou nabídku SZTURC interiéry s.r.o. na výrobu PC rohového stolu a regálů pro knihovnu Nýdek – viz. příloha.
 12. Úhradu faktury č. 2000330 ing. Hložkovi, Podlesí 447, 739 61 Třinec za vypracování pasportu budovy pro VPP – viz. příloha.
 13. Nabídku Lesostaveb Frýdek – Místek a.s., Slezská 2766, 738 01 Frýdek – Místek na opravy komunikací v obci Nýdek technologií Jetpatcher – viz. příloha.
 14. Zakoupení 2 tis. nerozbitných kelímků na obecní akce v rámci dotačního titulu OPŽP, 122. výzva, Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika.

 

Rada obce bere na vědomí:

 1. Zprávu o výsledcích hospodaření obce Nýdek za rok 2019 bez zjištěných chyb a nedostatků a doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení.
 2. Nabídku výroby profesionálního leteckého videa obce společnosti CBS Nakladatelství s.r.o. ze Zlína.
 3. Zprávu o plnění povinností a závazků stanovených Smlouvou mezi společností ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. a obcí Nýdek ze dne 12. 8. 2014 o nájmu, provozu a správě veřejného osvětlení.
 4. Diskusní příspěvky 38. schůze Rady obce Nýdek.

 

 

 

V Nýdku dne 16. dubna 2020    

 

              

                                                                                                          Mgr. Jan Konečný

                                                                                                        starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení Ro č.38/2020

RO_38_2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 429,13 kB
Datum vložení: 20. 4. 2020 9:01
Datum poslední aktualizace: 12. 8. 2020 9:04
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek