Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.39

Usnesení RO č.39 1

z 39. schůze Rady obce Nýdek konané dne 27. dubna 2020 v 15.00 hodin

Usnesení

z 39. schůze Rady obce Nýdek konané dne  27. dubna 2020 v 15.00 hodin na Obecním úřadu  v Nýdku.

Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení
 2. Smlouvu o dílo č. 2020/011/N125/S30614 s Lesostavby Frýdek – Místek a.s., Slezská 2766, 738 01 Frýdek – Místek týkající se výměny a rekonstrukce uličních poklopů v obci Nýdek – viz. příloha.
 3. Nabídku Lesostaveb Frýdek – Místek a.s., Slezská 2766, 738 01 Frýdek – Místek na opravu propustku pod místní komunikací v osadě „Hluchová“ před RD čp. 135 – viz. příloha.
 4. Rozpočtová opatření č. 12 a č. 13 – viz. příloha.
 5. Dodatek č. 16 ke smlouvě o dílo – sběru, odvozu a zneškodnění komunálních odpadů ze dne 28. 12. 1999 s BM servis a.s., Krátká 775, 735 81 Bohumín – viz. příloha.
 6. Účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Nýdek, příspěvková organizace sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019 – viz. Protokol o schválení účetní závěrky.
 7. Kladný hospodářský výsledek Základní školy a mateřské školy Nýdek, příspěvková organizace za rok 2019 ve výši 38.009,31 Kč a jeho přidělení fondu odměn ve výši 80 % - tj. 30.407,45 Kč a fondu rezervnímu ve výši 20 % - tj. 7.601,86 Kč.
 8. Odpisový plán Základní školy a mateřské školy Nýdek, příspěvková organizace na rok 2020.
 9. Nabídku MITRENGA a.s., Provozovna Střítež, 739 59 na montáž přídavné hydrauliky na traktor Kubota B2650 viz. příloha.
 10. Smlouvu o dílo s PROMOS trading, spol. s r.o., K. Světlé 28/1638, 736 01 Havířov týkající se zhotovení projektové dokumentace pro akci „Kuchyň v Zázemí pro sportovce v obci Nýdek“ – viz. příloha.
 11. Darovací smlouvu s Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, týkající se poskytnutí daru 2 ks kompozitních tlakových lahví na dovybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Nýdek v ceně 19.384,20 Kč.
 12. Cenovou nabídku na zakoupení ochranných pomůcek v rámci prevence proti koronaviru COVID-19 – viz. příloha.
 13. Smlouvu o úhradě pobytu ………………………………….. nar. dne 2… . … . 19xx, státní příslušnost Ukrajina, č. PKP s biometrikou: 000839893 s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu v zařízení sociálních služeb s Obecně prospěšnou společností Důstojnost, Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 Karlín, provozovna Nýdek 100, 739 95 Nýdek – viz. příloha.
 14. Nabídku KLSelektronics, Jablunkovská 408, 739 61 Třinec na zakoupení a montáž systému CCTV pro časosběr pro stavbu kopie usedlosti čp. 78 v obci Nýdek – viz. příloha.
 15. Cenovou nabídku Pavla Bončka, Rizikové kácení stromů, 739 96 Nýdek na údržbu zeleně na evangelickém hřbitově (ořez větví, výsek náletových dřevin, úprava keřů, úklid a odvoz dřevného materiálu) – viz. příloha.
 16. Cenovou nabídku Pavla Bončka, Rizikové kácení stromů, 739 96 Nýdek na údržbu zeleně pro rok 2020 (práce s vlastním křovinořezem s hodinovou sazbou 420,-- Kč/hod.) – viz. příloha.

 

Rada obce bere na vědomí:

 1. Nabídku TOMOservis s.r.o. na kompletní výměnu dlažby (chodníku) před budovou OÚ v Nýdku až k čekárně na náměstí.
 2. Diskusní příspěvky 38. schůze Rady obce Nýdek.

 

 

V Nýdku dne 30. dubna 2020 

 

                  

                                                                                                          Mgr. Jan Konečný

                                                                                                        starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení RO č.39/2020

RO_39_2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 430,55 kB
Datum vložení: 6. 5. 2020 9:04
Datum poslední aktualizace: 12. 8. 2020 9:11
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek