Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.40

Usnesení RO č.40 1

ze 40. schůze Rady obce Nýdek konané dne  20. května 2020 v 15.30 hodin

 

Usnesení

ze 40. schůze Rady obce Nýdek konané dne  20. května 2020 v 15.30 hodin na Obecním úřadu  v Nýdku.

Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení
 2. Cenovou nabídku TOMOservis s.r.o., Nýdek 590 na opravu chodníku před budovou Obecního úřadu v Nýdku.
 3. Smlouvu o vzájemné spolupráci s Nehlsen Třinec, s.r.o., Jablunkovská 392, 739 61 Třinec – Staré Město – viz. příloha.
 4. Cenovou nabídku AQD – envitest, s.r.o., Vítězná 3/1547, 702 00 Ostrava na zajištění HG dozoru na akci Nýdek – průzkumný vrt vodního zdroje – viz. příloha.
 5. Cenovou nabídku AQD – envitest, s.r.o., Vítězná 3/1547, 702 00 Ostrava na zpracování dokumentace k žádosti o stanovení ochranných pásem vodního zdroje obecního vodovodu – viz. příloha.
 6. Poskytnutí neinvestiční dotace Charitě Třinec, ulice Lidická 1272, 739 61 Třinec ve výši 20.000,-- Kč na zachování služby osobní asistence.
 7. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20.000,-- Kč Charitě Třinec, ulice Lidická 1272, 739 61 Třinec – viz. příloha.
 8. Poskytnutí neinvestiční dotace Sociálním službám města Třince, příspěvková organizace, Habrová 302, 739 61 Třinec ve výši 20.000,-- Kč na částečné pokrytí provozních nákladů.
 9. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Sociálním službám města Třince, příspěvková organizace, Habrová 302, 739 61 Třinec ve výši 20.000,-- Kč – viz. příloha.
 10. Cenovou nabídku Lesostaveb Frýdek – Místek, Slezská 2766, 738 01 Frýdek – Místek na tyto práce: oprava obrub na náměstí v Nýdku, jímka u chodníku pod restaurací Nýdečanka, oprava autobusové točny na Hluchové „Setinka“ – viz příloha.
 11. Cenovou nabídku SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Jahodová 60, 620 00 Brno na opravu točny a komunikace v sadě Gora a opravu komunikace v osadě Střelmá k RD obč. Tomiczka – viz. příloha.
 12. Dodatek č. 6 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu  s.p. číslo 2016/10577 – viz. příloha.
 13. Rozpočtová opatření č. 15 až č. 20 – viz. příloha.
 14. Cenovou nabídku Jakub Heczko – společnost TREBRO, Bystřice 24, 739 95 Bystřice na projekt ochrany stromů při stavební činnosti v areálu Výletiště Požárník v obci Nýdek – viz. příloha.
 15. Cenovou nabídku OKNA & DVEŘE KAPSIA s.r.o., Vendryně 326 na zakoupení 8 ks květináčů – viz. příloha.
 16. Stanovení počtu zaměstnanců zařazených do Obecního úřadu obce Nýdek – viz. příloha.
 17. Cenovou nabídku Szturc interiéry s.r.o., Nýdek 151 na výrobu dvou stolů do obřadní síně OÚ v Nýdku – viz. příloha.
 18. V souladu s ustanovením § 102, odst. 3) zákona o obcích přenesení působnosti v oblasti rozpisu rozpočtu na starostu obce.

 

Rada obce bere na vědomí:

 1. Žádost TJ SOKOL Nýdek o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 500 tis. Kč na regeneraci fotbalového hřiště.
 2. Cenovou nabídku HACH LANGE s.r.o. na zajištění servisních služeb pro úpravnu vody
 3. Diskusní příspěvky 38. schůze Rady obce Nýdek.

 

Rada obce neschvaluje:

 1. Prominutí poplatku za rekreaci pro rok 2020 Penzionu Ovečka.

 

Rada obce Nýdek zrušuje:

 1. Usnesení č. 5 z 39. schůze Rady obce Nýdek ze dne 27. dubna 2020.

 

 

V Nýdku dne 26. května 2020 

 

                  

                                                                                                          Mgr. Jan Konečný

                                                                                                        starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení RO č.40/2020

RO_40_2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 434,14 kB
Datum vložení: 28. 5. 2020 9:05
Datum poslední aktualizace: 12. 8. 2020 9:11
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek