Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.41

 Usnesení RO č.41 1

ze 41. schůze Rady obce Nýdek konané dne  8. června 2020 v 16.00 hodin

Usnesení

ze 41. schůze Rady obce Nýdek konané dne  8. června 2020 v 16.00 hodin na Obecním úřadu  v Nýdku.

Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení
 2. Rozpočtová opatření č. 21 a č. 22 – viz. příloha.
 3. Poskytnutí neinvestiční dotace Tělovýchovné jednotě TŽ Třinec, z.s., oddíl lyžování – úsek skoku na lyžích, Tyršova 214, 739 61 Třinec ve výši 7.000,-- Kč.
 4. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace s  Tělovýchovnou jednotou TŽ Třinec, z.s., oddíl lyžování – úsek skoku na lyžích – viz. příloha.
 5. Smlouvu č. 100/1300 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby IE-12-8007038, Bystřice – Nýdek, vn 207, propojení VNk s ČEZ Distribuce, a.s. – viz. příloha.
 6. Nabídku společnosti Čtyři oči, s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec – Lyžbice na realizaci zadávacího řízení, které povede k výběru dodavatele stavebních prací v rámci projektu Výletiště Požárník v Nýdku.
 7. Poskytnutí neinvestiční dotace Mysliveckému spolku Beskyd – Nýdek, Nýdek 251, 739 96 Nýdek ve výši 14.000,-- Kč.
 8. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Mysliveckému spolku Beskyd – Nýdek – viz. příloha.
 9. Kupní smlouvu s Ing. ………………………………….., Nýdek …, týkající se koupě pozemků p.č. ………… a p.č. ……. (oba v k.ú. Nýdek) obcí Nýdek – viz. příloha.
 10. Kupní smlouvu s p. ………………………………….., Nýdek …, týkající se koupě pozemku p.č. ……… v k.ú. Nýdek obcí Nýdek – viz. příloha.
 11. Nabídku KOŇAŘÍK Zeleň s.r.o., Bezručova 822, 739 61 Třinec na opravu oplocení u evangelického hřbitova – viz. příloha.
 12. Úhradu pohárů na tradiční sportovní akci „Alis Run – Bystřický běh s úsměvem“ ve výši 2.565,-- Kč.
 13. Zakoupení 250 ks kuličkových per včetně sametových kapes dle přiložené nabídky.
 14. Zakoupení 50 ks 50 týdenních diářů pro rok 2021 – viz. příloha.
 15. Poskytnutí finančního daru ve výši 300,-- Kč Sdružení na ochranu ohrožených dětí, z.s., Na poříčí 1041/12, 110 00 Praha 1.
 16. Navýšení poplatku ze psů, které nebyly uhrazeny v r. 2019 o 75% - viz. příloha.
 17. Kompenzaci – odpuštění nájmu (za čtvrtletí) a poplatku MUDr. Potyszové za úklid ve výši 460,-- Kč a poplatku za topení ve výši 1541,-- Kč z důvodu uzavření ordinace způsobené „koronavirem“ s tím, že tato částka bude odečtena z dlužné částky MUDr. Potyszové obci Nýdek, pronájem za rok 2020 bude tedy v plné výši.

 

Rada obce bere na vědomí:

 1. Informace ŘZŠ v Nýdku Mgr. Libora Svidra týkající se aktuálního stavu v ZŠ a MŠ Nýdek, příspěvková organizace.
 2. Návrh vybavení kuchyňky v budově „Zázemí pro sportovce v obci Nýdek“.
 3. Diskusní příspěvek 41. schůze Rady obce Nýdek.

 

 

V Nýdku dne 15. června 2020 

                  

                                                                                                          Mgr. Jan Konečný

                                                                                                        starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení RO č.41/2020

RO_41_2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 427,87 kB
Datum vložení: 18. 6. 2020 9:12
Datum poslední aktualizace: 12. 8. 2020 9:14
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek