Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.49

Usnesení RO č.49 1

ze 49. schůze Rady obce Nýdek konané dne  18. září 2020 v 07.00 hodin

Usnesení

ze 49. schůze Rady obce Nýdek konané dne  18. září 2020 v 07.00 hodin na Obecním úřadu  v Nýdku.

Rada obce schvaluje:

  1. Pořadatelskou smlouvu číslo 12/2020/HV s Svatováclavský hudební festival, z.s., Dr. Šmerala 1181/6, 702 00 Ostrava na zajištění koncertu v rámci cyklu „Hudební výlety 2020“ – viz. příloha.
  2. Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Příprava projektové dokumentace na rekonstrukci topení, zdravotechniky a na přístavbu školních dílen v ZŠ Nýdek v maximální výši 500.000,-- Kč
  3. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Příprava projektové dokumentace na rekonstrukci topení, zdravotechniky a na přístavbu školních dílen v ZŠ Nýdek – viz. příloha.
  4. Nabídku Bedřicha Čmiela, Jablunkov 628, 739 91 Jablunkov na zajištění technického dozoru investora na akci „Výletiště Požárník v Nýdku“ – viz. příloha.
  5. Příkazní smlouvu s Dozor stavitele s.r.o., Jablunkov čp. 628, 739 91 Jablunkov na zajištění technického dozoru stavitele pro realizaci stavby „Výletiště Požárník v Nýdku“ – viz. příloha.
  6. Příkazní smlouvu s Mag-terra s.r.o., Hrabinská 498/19, 737 01 Český Těšín č._010-078/2020Koo_BOZP na zajišťování poradenské služby spočívající v průběžném zajišťování výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi při realizaci stavby „Výletiště Požárník v Nýdku“ – viz. příloha.
  7. Nabídku Lesostaveb Frýdek – Místek a.s., Slezská 2766, 738 01 Frýdek – Místek na opravu komunikace v osadě Gora „Novina“ a výstavbu dvou vtokových jímek – viz. příloha.
  8. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu provést stavbu č. IP-12-8026259/2 s ČEZ Distribuce , a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – viz. příloha.
  9. Nabídku Stavebnin DEK a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec č. NAB-320-20-02969 – viz. příloha.
  10. Nabídku MIVER Stavby s.r.o. Nýdek 600 na odvodnění příkopu u RD manželů …………. .

 

V Nýdku dne 18. září 2020       

     

 

                                                                                                          Mgr. Jan Konečný

                                                                                                        starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení RO č.49/2020

RO_49_2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 426,11 kB
Datum vložení: 28. 9. 2020 11:28
Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2020 11:30
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek