Menu
Obec Nýdek
Nýdek

On-line formulář pro nahlášení samoodečtu vodoměru

Usnesení RO č.66

 Usnesení RO č.66 1

ze 66. schůze Rady obce Nýdek konané dne  21. června 2021 v 17.00 hodin

Usnesení

ze 66. schůze Rady obce Nýdek konané dne  21. června 2021 v 17.00 hodin na Obecním úřadu  v Nýdku.


 

Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení
 2. Smlouvu o vzájemné spolupráci s SMOLO CZ, s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec – Lyžbice – viz. příloha.
 3. Smlouvu o dílo č. 2021/027/N135/S32534 s Lestostavby Frýdek – Místek a.s., Slezská 2766, 738 01 Frýdek – Místek, jejímž předmětem je dodávka a montáž stavby s názvem „Stavební úpravy v obci Nýdek 2021 II“ – viz. příloha.
 4. Cenovou nabídku Ing. Milana Olszara, 739 95 Bystřice 1371 na vypracování Průkazů energetické náročnosti budov ve vlastnictví obce – viz. příloha.
 5. Smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení s ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4 – viz. příloha.
 6. Nabídku MgA Šimona Marka, 503 46 Polánky n. D. 109 na vypracování loga muzea a IC v Nýdku – viz. příloha.
 7. Rozpočtová opatření č. 16 až č. 20 – viz. příloha.
 8. Smlouvu o dílo č.Z21-087 s Szturc interiery s.r.o., 739 95 Nýdek č.p. 151 na vybavení kuchyně budovy Zázemí pro sportovce v obci Nýdek – viz. příloha.
 9. Členy Školské rady za obec Nýdek Mgr. Španihelovou a Bc. Sylvu Kantorovou.
 10. Pronájem sálu budovy Zázemí pro sportovce v obci Nýdek pro různá cvičení od 1. 9. 2021 ve výši 200,-- Kč/hod.
 11. Pronájem tělocvičny ZŠ a MŠ Nýdek od 1. 9. 2021 ve výši 160,-- Kč/hod.
 12. Cenovou nabídku Jakub Heczko – společnost TREBRO, 739 95 Bystřice 24 na vypracování hodnocení stromů v areálu ZŠ v Nýdku – viz. příloha.

 

 

Rada obce bere na vědomí:

 1. Diskusní příspěvek 66. schůze Rady obce Nýdek.

 

 

V Nýdku dne 28. června 2021

 

 

                                                                                                          Mgr. Jan Konečný

                                                                                                        starosta obce Nýdek

                                                                                                          

Přílohy

Usnesení RO č.66/2021

RO_66_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 415,02 kB
Datum vložení: 12. 7. 2021 8:36
Datum poslední aktualizace: 16. 9. 2021 8:38
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek