Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.72

Usnesení RO č.72 1

ze 72. schůze Rady obce Nýdek konané dne  25. srpna 2021 v 17.00 hodin

Usnesení

ze 72. schůze Rady obce Nýdek konané dne  25. srpna 2021 v 17.00 hodin na Obecním úřadu  v Nýdku.

Rada obce Nýdek schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení
 2. Rozpočtová opatření č. 31 a č. 32 – viz. příloha.
 3. Poskytnutí neinvestiční dotace Sboru dobrovolných hasičů Nýdek, 739 95 Nýdek 281 ve výši 40.000,-- Kč na uspořádání oslav a slavnostní schůze v rámci 130. výročí založení SDH Nýdek.
 4. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 40.000,-- Kč s SDH Nýdek, 739 96 Nýdek 281 – viz. příloha.
 5. Cenovou nabídku Miroslava Skarke, 739 95 Bystřice 461 na materiál a práce spojené se zavedením plynu do kuchyně v budově Zázemí pro sportovce v obci Nýdek – viz. příloha.
 6. Realizaci dalších staveb (MK Hluchová – Brandýs – U Paliny a MK Novosada před Králem), dle nabídek schválených na 63. schůzi Rady obce Nýdek dne 17. 5. 2021.
 7. Poskytnutí finančního daru občanu obce slečně Jolantě Byrtus, 739 96 Nýdek 597, reprezentantce v běžeckém lyžování ve výši 15.000,-- Kč na úhradu soustředění, materiálového vybavení a celkovou přípravu na její sportovní činnost.
 8. Smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 15.000,-- Kč ………………………, 739 96 Nýdek ……….  viz. příloha.
 9. Smlouvu o pronájmu víceúčelového sálu v budově Zázemí pro sportovce v obci Nýdek za účelem sportovní činnosti – viz. příloha.

 

Rada obce Nýdek bere na vědomí:

 

 1. Žádost vlastníků nemovitostí z osady „Borovina“ (mluvčí p. ……………………….., tel.: …………………………………) o opravu komunikace vedoucí k pozemkům p.č. …….. a p.č. ………. v k.ú Nýdek.
 2. Tiskovou chybu ve schváleném rozpočtovém opatření č. 28 ze dne 11. 8. 2021, namísto položky 4232, uvedena položka 4216.
 3. Diskusní příspěvky ze 72. schůze Rady obce Nýdek.

 

V Nýdku dne 30. srpna 2021

 

 

                                                                                                          Mgr. Jan Konečný

                                                                                                        starosta obce Nýdek  

Přílohy

Usnesení RO č.72/2021

RO_72_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 112,14 kB
Datum vložení: 14. 9. 2021 10:33
Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2021 10:35
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek