Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.74

 Usnesení RO č.74 1

ze 74. schůze Rady obce Nýdek konané dne 7. října 2021 v 18.00 hodin

Usnesení

ze 74. schůze Rady obce Nýdek konané dne  7. října 2021 v 18.00 hodin na Obecním úřadu  v Nýdku.

Rada obce Nýdek schvaluje:

 

 1. Smlouvu o dílo č. 2021/064/N251/S32542 týkající se dodávky a montáže stavby s názvem „Stavební úpravy v obci Nýdek 2021 III“ s Lesostavby Frýdek – Místek a.s., Slezská 2766, 738 01 Frýdek – Místek – viz. příloha.
 2. Nabídku Miroslava Skarke, Bystřice 461 na vybudování přípojky a odpadu v kuchyni budovy zázemí pro sportovce – viz. příloha.
 3. Nabídku ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., Středisko Český Těšín na doplnění 2 ks svítidel za ND00235 v osadě Střelmá – viz. příloha.
 4. Poskytnutí neinvestiční dotace Mysliveckému spolku Beskyd-Nýdek, 739 96 Nýdek 251 ve výši 14.000,-- Kč na zakoupení krmiva pro zvěř.
 5. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 14.000,-- Kč s Mysliveckým spolkem Beskyd-Nýdek, 739 96 Nýdek 251 – viz. příloha.
 6. Nabídku stavebních prací Miver Stavby s.r.o. na rok 2021 – viz. příloha.
 7. Smlouvu o poskytnutí investiční dotace MK PZKO v Nýdku ve výši 100.000,-- Kč – viz. příloha.

 

Rada obce Nýdek bere na vědomí:

 1. Informace Ing. Pavla Szymeczka týkající blížících se oslav založení polské a české školy v obci Nýdek.
 2. Odpis nedoplatku místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu za rok 2014 až 2019 u dlužníka, který zemřel 2. 11. 2019. Vymáhání nedoplatku nevedlo ke zdárnému výsledku. Nedoplatek byl přihlášen do dědického řízení, avšak toto bylo skončeno jeho zastavením dle ust. § 154, odst. 1 z.ř.s., protože zůstavitel ke dni úmrtí zanechal pouze majetek nepatrné hodnoty.
 3. Daňový odpisový nedoplatek za rok 2014 – 2019, který činí 3.542,-- Kč včetně navýšení.
 4. Diskusní příspěvky 74. Rady obce Nýdek.

 

 

V Nýdku dne 14. října 2021

 

 

                                                                                                          Mgr. Jan Konečný

                                                                                                        starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení RO č.74/2021

RO_74_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 114,52 kB
Datum vložení: 14. 10. 2021 10:37
Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2021 10:40
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek