Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.78

Usnesení RO č.78 1

ze 78. schůze Rady obce Nýdek konané dne  11. listopadu 2021 v 17.00 hodin

Usnesení

ze 78. schůze Rady obce Nýdek konané dne  11. listopadu 2021 v 17.00 hodin na Obecním úřadu  v Nýdku.

Rada obce Nýdek schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení
 2. Rozpočtová opatření č. 43 a č. 44 – viz. příloha
 3. Aktualizovaný harmonogram stavebních prací – „Výletiště Požárník v Nýdku“.
 4. Nabídku Radka Bartoše, Dis, Mánesova 1037, 767 01 Kroměříž na restauraci malované truhly z r. 1848 – viz. příloha.
 5. Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 3. 2020 s AREXSTAV s.r.o., Návsí 1080, 739 92 Návsí, jejímž předmětem je zajištění stavebních prací stavby „Kopie usedlosti čp. 78“ – viz. příloha.
 6. Změnový list č. 10 – oprava 3 – viz. příloha.
 7. Vítězného uchazeče veřejné zakázky na stavbu „Revitalizace pod Kamenným v katastrálním území Nýdek“:  Heczko Tomáš, přípravné práce pro stavby, 739 96 Nýdek 633.
 8. Odměnu………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ve výši 50 tisíc Kč.
 9. Zakoupení posypového samonakládacího rozmetadla POMAROL PS 200 a dále posypového samonakládacího sypače za malotraktory POMAROL PM 110 H dle nabídky POL – AGRO maszyny, Palkovická 2393, 738 01 Frýdek – Místek – viz. příloha.
 10. Nabídku Kamila Kawuloka, Horní Lomná 129 na výstavbu oplocení před RD ………………… čp. ……. – viz. příloha.
 11. Zakoupení upomínkových předmětů od Mgr. Davida Czyže, Nýdek 559 dle nabídky ze dne 3. 11. 2021 – viz. příloha.
 12. Zadávací podmínky výběrového řízení pod označením „Kopie usedlosti čp. 78 – vnitřní vybavení objektu – viz. příloha.

 

Rada obce Nýdek zrušuje:

 1. Usnesení č. 7 ze 76. schůze Rady obce Nýdek ze dne 27. října 2021.

 

Rada obce Nýdek bere na vědomí:

 1. Rada obce vzala na vědomí odpis nedoplatku místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu za rok 2014 celkem u 7 poplatníků. Dle § 160, odstavec 1) nelze daň vybrat a vymáhat po uplynutí lhůty pro placení daně, která činí 6 let. Lhůta pro placení daně začíná běžet dnem splatnosti daně. Daňový odpisovaný nedoplatek za rok 2014 činí celkem 3.500 Kč.
 2. Rada obce vzala na vědomí odpis nedoplatku místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu za rok 2021, který zemřel 30. 4. 2021. Nedoplatek byl přihlášen do dědického řízení, avšak toto bylo skončeno jeho zastavením dle ust. § 154, odst. 1 z.ř.s., protože zůstavitel ke dni úmrtí zanechal pouze majetek nepatrné hodnoty. Daňový odpisový nedoplatek za rok 2021 činí 125,-- Kč.
 3. Diskusní příspěvky 78. Rady obce Nýdek.

 

 

V Nýdku dne 19. listopadu 2021

 

                                                                                                          Mgr. Jan Konečný

                                                                                                        starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení RO č.78/2021

RO_78_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 116,2 kB
Datum vložení: 30. 11. 2021 10:50
Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2021 10:52
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek