Menu
Obec Nýdek
Nýdek

On-line formulář pro nahlášení samoodečtu vodoměru

Usnesení RO č.80

Usnesení RO č.79 1

z 80. schůze Rady obce Nýdek konané dne 3. prosince 2021 v 7.00 hodin

Usnesení

z 80. schůze Rady obce Nýdek konané dne  3. prosince 2021 v 7.00 hodin na Obecním úřadu  v Nýdku.

Rada obce Nýdek schvaluje:

 1. Dodavatele pro zakázku „Kopie usedlosti čp. 78 – vnitřní vybavení objektu“: AREXSTAV s.r.o. se sídlem 739 92 Návsí 1080.
 2. Smlouvu pro zakázku „Kopie usedlosti čp. 78 – vnitřní vybavení objektu“ s dodavatelem AREXSTAV s.r.o., 739 92 Návsí 1080 – viz. příloha.
 3. Dodatek ke Smlouvě o dílo k vytvoření knižní publikace NÝDEK s magister Irena Cichá, 739 95 Bystřice 759 – viz. příloha.
 4. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Nýdek č. 2021/10 se Sdružením obcí Jablunkovska – viz. příloha.
 5. Rozpočtová opatření č. 46 a č. 47 – viz. příloha.
 6. Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě o zpracování výpočtu platů, odměn funkcionářů a složek platů zaměstnanců a funkcionářů obce č. 2017/13/016/Ra se statutárním městem Třinec – viz. příloha.
 7. Nabídku BULAWA – reklamní agentura s.r.o., Oldřichovice 869, 739 61 Třinec na výrobu kalendářů svozu odpadů pro rok 2022 – viz. příloha.
 8. Dohodu o spolupráci na projektu „Stezka valašského kulturního dědictví“ realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko – viz. příloha.
 9. Nabídku Mgr. Ireny Plškové Ciché na poradenskou činnost a provedení přípravných prací pro vytvoření stálé expozice v objektu „Kopie usedlosti čp. 78“ v Nýdku v rámci projektu „Život a práce na Těšínském Slezsku v období průmyslové revoluce“ spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko – viz. příloha.

 

Rada obce Nýdek bere na vědomí:

 1. Směrnici č. 12 – Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Nýdek.
 2. Inspekční zprávu čj. ČŠIT-1439/21-T z provedené inspekce v ZŠ a MŠ Nýdek, příspěvková organizace ve dnech 22., 25. a 26. 10. 2021 – viz. příloha.
 3. Protokol o kontrole čj. ČŠIT-1440/1-T z provedené kontroly v ZŠ a MŠ Nýdek, příspěvková organizace ve dnech 22., 25. a 26. 10. 2021 – viz. příloha.

 

V Nýdku dne 7. prosince 2021

 

                                                                                                          Mgr. Jan Konečný

                                                                                                        starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení RO č.80/2021

RO_80_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 117,64 kB
Datum vložení: 17. 12. 2021 13:54
Datum poslední aktualizace: 10. 3. 2022 13:56
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek