Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.81

Usnesení RO č.81 1

z 81. schůze Rady obce Nýdek konané dne  15. prosince 2021 v 6.00 hodin

Usnesení

z 81. schůze Rady obce Nýdek konané dne  15. prosince 2021 v 6.00 hodin na Obecním úřadu  v Nýdku.

Rada obce Nýdek schvaluje:

 1. Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 3. 2020 s AREXSTAV s.r.o., Návsí 1080, 739 92 Návsí, jejímž předmětem je zajištění stavebních prací stavby „Kopie usedlosti čp. 78“ – viz. příloha.
 2. Změnový list č. 1 – oprava a změnový list č. 10 – oprava 4 – viz. příloha.
 3. Dodatek č. 17 ke smlouvě o dílo – sběru, odvozu a zneškodňování komunálních odpadů ze dne 28. 12. 1999 s BM servis a.s., Krátká 775, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín – viz. příloha.
 4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – využívání sběrného dvora pro občany obce se Smolo CZ, s.r.o., Jablunkovská 392, 739 61 Třinec – Staré Město – viz. příloha.
 5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb kotlíkového specialisty s MAS Jablunkovsko, z.s., 739 95 Bystřice č.p. 334 – viz. příloha.
 6. Dodatek č. 4 k Rámcové kupní smlouvě na dodávky kapalného chloru č. 02112928/2003 s GHC Invest, s.r.o., Korunovační 6/103, 170 00 Praha 7 – viz. příloha.
 7. Rozpočtová opatření č. 48 až č. 52 – viz. příloha.
 8. Poskytnutí neinvestiční dotace Obecně prospěšné společnosti Sv. Josefa, o.p.s., 739 61 Ropice čp. 11 ve výši 10.000,-- Kč.
 9. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Obecně prospěšné společnosti Sv. Josefa, o.p.s., 739 61 Ropice čp. 11 ve výši 10.000,-- Kč – viz. příloha.
 10. Zakoupení dvou svařovaných skříní „JUMBO“ dle nabídky – viz. příloha.
 11. Zrušení bodu č. 7 ze 74. schůze Rady obce Nýdek ze dne 7. října 2021.
 12. Poskytnutí finančního daru Sdružení na ochranu ohrožených dětí, z.s., Na poříčí 1041/12, 110 00 Praha 1 – Nové Město ve výši 300,-- Kč.
 13. Zakoupení dárkového balíčku od HANDICAP CENTRUM ŠKOLA ŽIVOTA FRÝDEK MÍSTEK za cenu 1.300,-- Kč – podpora zdravotně postiženým.

Rada obce Nýdek bere na vědomí:

 1. Návrh Rozpočtu na r. 2022 a doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení.
 2. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2021.
 3. Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 100 tis. Kč Obecně prospěšné společnosti Důstojnost na částečné pokrytí provozních nákladů domova pro seniory, Nýdek čp. 100 a doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení.

V Nýdku dne 22. prosince 2021

 

                                                                                                          Mgr. Jan Konečný

                                                                                                        starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení RO č.81/2021

RO_81_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 117,93 kB
Datum vložení: 20. 12. 2021 13:56
Datum poslední aktualizace: 10. 3. 2022 14:01
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek