Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.85

 Usnesení RO č.85 1

z 85. schůze Rady obce Nýdek konané dne 9. února 2022 v 6.30 hodin

Usnesení

z 85. schůze Rady obce Nýdek konané dne  9. února 2022 v 6.30 hodin na Obecním úřadu  v Nýdku.

 

Rada obce Nýdek schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Dohodu o ukončení Smlouvy o dílo s …………………………., Nýdek …., IČ: ……………. ze dne 16. 11. 2021 ke dni 1. 2. 2022 – viz. příloha.
 3. Smlouvu o dílo na práce spojené se zimní údržbou s ……………………….., Nýdek …., IČ: ………………… s platností od 1. 2. 2022 – viz. příloha.
 4. Nákup 30 ks židlí do obřadní síně Obecního úřadu v Nýdku dle přiložené nabídky – viz. příloha.
 5. Smlouva o připojení k distribuční soustavě s GasNet, s.r.o., Klišská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem – viz. příloha.
 6. Smlouvu o dílo č. NYD22_SOD na tvorbu GIS obce Nýdek pro rok 2022 s DIGIS, spol. s r.o. – viz příloha.
 7. Smlouvu o dílo s Galileo Corporation s.r.o., Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, jejímž předmětem je dodávka a instalace venkovního kiosku a elektronické úřední desky – viz. příloha.
 8. Servisní smlouvu s Galileo Corporation s.r.o., Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, jejímž předmětem je poskytování servisních služeb k venkovnímu kiosku a elektronické úřední desce – viz. příloha.
 9. Kupní smlouvu jejímž předmětem je prodej materiálu včetně dopravy dle platného ceníku s Doprava TŽ, a.s., Průmyslová 1008, 739 65 Třinec – Staré Město – viz. příloha.
 10. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-8029028/3 Nýdek, parc. č. 1077 NNk s ČEZ Distribuce, a.s. – viz. příloha.
 11. Pronájem sálu budovy zázemí pro sportovce v obci Nýdek za účelem hry stolního tenisu za cenu: 100,-- Kč/hod./stůl včetně DPH.

 

Rada obce Nýdek bere na vědomí:

 1. Žádost Sociálních služeb města Třince, příspěvková organizace, Habrová 302, 739 61 Třinec – Dolní Líštná o finanční příspěvek na částečné pokrytí provozních nákladů Domova pro seniory – Domov Nýdek.
 2. Informaci společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. o navýšení plateb z důvodu navýšení cen energií a inflace – viz. příloha.
 3. Protokol o provedené kontrole příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Nýdek, 739 96 Nýdek 293, IČ:60801701 se zaměřením na věrohodnost a správnost jednotlivých účetních operací v souladu s účetními standardy, účetních závěrek, hospodaření s fondy, majetkových účtů a hospodaření s majetkem včetně evidence a inventarizace majetku, správnost čerpání fondu FKSP – bez zjištěných závad – viz. příloha.

 

V Nýdku dne 14. února 2022

 

                                                                                                          Mgr. Jan Konečný

                                                                                                        starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení RO č.85/2022

RO_85_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 120,42 kB
Datum vložení: 22. 2. 2022 7:48
Datum poslední aktualizace: 22. 6. 2022 7:52
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek