Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.97

Usnesení RO č.97 1

z 97. schůze Rady obce Nýdek konané dne 17. srpna 2022 v 15.00 hodin

Usnesení

z 97. schůze Rady obce Nýdek konané dne 17. srpna 2022 v 15.00 hodin na Obecním úřadu  v Nýdku.


Rada obce Nýdek schvaluje:

 

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Aktualizovaný seznam pomůcek a vybavení do objektu „Dřeviónka“ nutných k dokoupení – viz. příloha.
 3. Nabídku na svoz separovaného odpadu Klus Radek, Karpentná 48, 739 94 Třinec – viz. příloha.
 4. Přijetí nepatrného majetku – finančních prostředků ve výši 26.007,-- Kč  zůstavitele Leopolda Fojtíka, rodné číslo 530909/173.
 5. Pronájem 16 ks panelů na zajištění výstavy „Z dějin školství v Nýdku“ z Jablunkovského centra kultury a informací – viz. příloha.
 6. Poskytnutí neinvestiční dotace MK PZKO v Nydku na zajištění akce „Strzigani owiec“ ve výši 10.000,-- Kč.
 7. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace MK PZKO v Nydku ve výši 10.000,-- Kč – viz. příloha.
 8. Navýšení rozpočtu JSDH Nýdek o 200 tis. Kč.
 9. Dodatek ke smlouvě o dílo č. 3 k vytvoření knižní publikace obce Nýdek.
 10. Zakoupení 3 ks obrazů od společnosti AMIDO – letecké snímky, s.r.o., J. Čarka 1863/7, 370 06 České Budějovice včetně přístupu do archivu snímků AMIDO dle přiložené nabídky – viz. příloha.
 11. Rozpočet na akce v „Dřeviónce“ na období září, říjen/2022 – viz. příloha.

 

Rada obce bere na vědomí:

 1. Žádost p. ………………………. o odkoupení pozemku p.č. ……………………. v k.ú. Nýdek o výměře 252 m2.
 2. Přihlášku pohledávek do likvidace dlužníka Sberbank CZ, a.s., U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5 – viz. příloha.
 3. Žádost obce Nýdek o spolupráci při organizaci oslav školství v Nýdku p. ThDr. Józefovi Szymeczkovi, Dr. z Pedagogiské fakulty Ostravské univerzity.

 

 

V Nýdku dne 22. srpna 2022

 

                                                                                                          Mgr. Jan Konečný

                                                                                                        starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení RO č.97/2022

RO_97_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 144,07 kB
Datum vložení: 1. 9. 2022 15:50
Datum poslední aktualizace: 26. 10. 2022 15:25
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek