Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.99

Usnesení RO č.99 1

z 99. schůze Rady obce Nýdek konané dne 5. září 2022 v 15.00 hodin

Usnesení

z 99. schůze Rady obce Nýdek konané dne 5. září 2022 v 15.00 hodin na Obecním úřadu  v Nýdku.


Rada obce Nýdek schvaluje:

 1. Nájemní smlouvu jejímž předmětem je nájem 16-ti ks dřevěných stojanů s Jablunkovským centrem kultury a informací, příspěvková organizace – viz. příloha.
 2. Rozpočtová opatření č. 20 až č. 24 – viz. příloha.
 3. Smlouvu o dílo č. 841/PCXA/087/2022/N2200044273 se STRABAG a.s. na vybudování příjezdové komunikace k areálu „Výletiště Požárník v Nýdku“ – viz. příloha.
 4. Smlouvu o dílo č. 841/PCXA/083/2022/N2200044273 se STRABAG a.s. na „Opravy Mk v obci Nýdek – viz. příloha.
 5. Odkup odpadových nádob umístěných na území obce Nýdek od BM servis a.s., ul. Krátká 775, 735 81 Bohumín za cenu: 39 nádob BOBR (1100 l) za cenu 2.000,-- Kč/ks bez DPH a 9 nádob BIKRAN (VKK) za cenu 20.000,-- Kč/ks bez DPH – viz. příloha (cenová nabídka ze dne 30. 8. 2022.
 6. Cenovou nabídku Vlastimil Kaleta, Zámky-klíče-trezory, Karpentná č. 35 na výrobu klíčů v celém areálu „Výletiště Požárník v Nýdku“ – viz. příloha.
 7. Poskytnutí finančního daru občanu obce p. Marcelovi Kantorovi, Nýdek čp. 54 na zajištění dopravy a startovného na mistrovství světa ve skoku na lyžích veteránů.
 8. Smlouvu o poskytnutí finančního daru p. Marcelovi Kantorovi, Nýdek čp. 54 – viz. příloha.
 9. Nabídku MDELIVERY.CZ, Pavel Marosz, Nýdek 338 na opravu poškozeného zábradlí mostu přes „Hluchovku“ na vjezdu do osady „Hluchová“ – viz. příloha.
 10. Kalkulaci na vydání 1 tis. ks bulletinu k oslavě výročí škol v Nýdku – viz. příloha.
 11. Rozpočet na zajištění kulturního programu na „Den otevřených dveří Výletiště Požárník v Nýdku“ (aparatura, hudební produkce, mažoretky) ve výši 52 tis. Kč.

 

V Nýdku dne 12. září 2022

 

                                                                                                          Milan Suszka

                                                                                                místostarosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení RO č.99/2022

RO_99_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 142,86 kB
Datum vložení: 12. 9. 2022 15:26
Datum poslední aktualizace: 26. 10. 2022 15:28
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek