Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Dne 30. 6. 2022 bude z provozních důvodů úřad v Nýdku uzavřen.

Z důvodu svátků 5. a 6. července 2022 došlo ke změně svozu komunálního odpadu. Odvoz bude zajištěn v pátek 1. 7. a v pondělí 4. 7. 2022.

USNESENÍ ZO č.4

ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 30. 3. 2015 v 17.00 hodin

zde ke stažení

U S N E S E N Í

 • ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 30. 3. 2015 
 • v 17.00 hodin v obřadní místnosti Obecního úřadu v Nýdku

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu: p. ……………………… p……………………… .

 2. Zapisovatelku p. ………………………….

 3. Program jednání 4. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.

 4. Kontrolu usnesení.

 5. Rozpočtová opatřeníč. 2 – viz. příloha.

 6. Odvolání předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Nýdek p. ……………… a to i jako člena tohoto výboru.

 7. Odstoupení zbývajících čtyř členů Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Nýdek.

 8. Smlouvu o poskytování právní služby advokátem JUDr………………... – viz. příloha.

 9. Ve smyslu stanov Regionálního sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska, čl. V Členství, bodu 1. vstup do Regionálního sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska a souhlasí, že ve smyslu čl. XI Financování činnosti Sdružení a závazky, bodu 1a. bude roční příspěvek řádného člena 6 Kč/osoba/rok.

 10. Stanovy Regionálního sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska – viz. příloha.

 11. Směnu pozemku p.č. St. 576/2 v k.ú. Nýdek o výměře 24 m2 ve vlastnictví obce Nýdek za pozemek p.č. ……….. v k.ú Nýdek o výměře 32 m2 ve vlastnictví p. ………………….. ..

 12. Měsíční odměnu p. ………………… ve výši 540,-- Kč s platností od 31. března 2015.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Diskusní příspěvky ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 30. března 2015.
 2. Zápisy z jednání Finančního výboru obce Nýdek ze dne 14. ledna 2015 a 23. března 2015 .

 3. Záměr odkoupení pozemků pod a okolo dřevěnice p. ………………., navrhovaná cena 250,-- Kč/m2.

 4. Záměr odkoupení objektu bývalé lékárny v obci Nýdek, navrhovaná cena ze strany obce: 1.000.000,-- Kč.

 5. Zprávu o stavu veřejného pořádku v obcích služebního obvodu Obvodního oddělení PČR Třinec za rok 2014 – viz. příloha.

 6. Informaci starosty o 3. ročníku plánované akce „DEN ZEMĚ V GORALII“.

Usnesení, která nebyla přijata:

 1. Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení Kulturně – sportovního výboru zastupitelstva obce Nýdek.

V Nýdku dne 7. dubna 2015

Adam M o r c i n e k / Mgr. Jan   K o n e č n ý
místostarosta obce / starosta obce

Datum vložení: 28. 4. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 22. 4. 2022 8:38
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek