Menu
Obec Nýdek
Nýdek

USNESENÍ ZO č.10

USNESENÍ ZO č.10

z 10. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 06. 01. 2016
v 17.30 hodin

zde ke stažení

U S N E S E N Í

 • z 10. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 06. 01. 2016 
 • v 17.30 hodin v obřadní místnosti Obecního úřadu v Nýdku

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu: Ing. Vlastimil Franek a p. Bohuslav Kaleta

 2. Zapisovatelku p. Věru Labojovou.

 3. Program 10. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.

 4. Přijetí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko pro projekt Zázemí pro sportovce v obci Nýdek s registračním číslem CZ.1.10/4.1.00/05.01835 v předpokládané výši 100% celkových způsobilých výdajů projektu, maximálně však v celkové výši 9.387.269,23 Kč.

 5. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko pro projekt Zázemí pro sportovce v obci Nýdek s registračním číslem CZ.1.10/4.1.00/05.01835 – viz. příloha.

 6. Pořízení Změny č. 2 ÚPD obce Nýdek.

 7. Pověřeného zastupitele pro tvorbu Změny č. 2 ÚPD obce Nýdek – starostu obce Nýdek Mgr. Jana Konečného.

 8. Návrhy na změnu ÚPD obce Nýdek (Změna č. 2) evidované pod čísly: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28- viz. příloha.

 9. Odměny členům výborů zastupitelstva obce a členům komisí rady obce , kteří nejsou členy Zastupitelstva obce Nýdek – viz. příloha.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

 1. Návrhy na změnu ÚPD obce Nýdek (Změna č. 2) evidované pod čísly: 1, 12- viz. příloha.

V Nýdku dne: 15. 1. 2016.

Adam M o r c i n e k / Mgr. Jan   K o n e č n ý
místostarosta obce / starosta obce

Datum vložení: 29. 3. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 22. 4. 2022 9:00
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek