Menu
Obec Nýdek
Nýdek

USNESENÍ ZO č.17

USNESENÍ ZO č.17 1

ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 22. 3. 2017

U S N E S E N Í

 • ze 17. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 22. 3. 2017 
 • v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu: Bc. Adam Svider a p. Bohuslav Kaleta.
 2. Zapisovatelku p. Věru Labojovou.
 3. Program 17. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.
 4. Kontrolu usnesení.
 5. Obecně závaznou vyhlášku obce Nýdek č. 01/2017 o nočním klidu – viz. příloha.
 6. Střednědobý rozpočtový výhled obce Nýdek 2018 – 2020 – viz. příloha.
 7. Navýšení členských příspěvků do Sdružení obcí Jablunkovska o 7,-- Kč.
 8. Rozpočet na „Bierfest“ 2017 – viz. příloha.
 9. Účast zastupitelů ………………., ………………. a ………………………. na výjezdním zasedání Euroregionu Těšínské Slezsko ve dnech 23. a 24. března 2017. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Zápis z jednání finančního výboru obce Nýdek ze dne 23. 1. 2017 – viz. příloha.
 2. Rozpočet svazku obcí Mikroregion Bystřice – Nýdek – Vendryně na r. 2017.
 3. Rozpočet Sdružení obcí Jablunkovska na rok 2017.
 4. Změnu čísla položky rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu na rok 2017 provedené z důvodu nabytí účinnosti vyhlášky č. 463/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.  
 5. Zprávu o stavu veřejného pořádku v obcích služebního obvodu Obvodního oddělení Policie ČR Třinec za rok 2016.
 6. Záměr prodeje pozemku u RD čp. 6 v obci Nýdek.
 7. Možnost výstavby bytů v rámci projektu „Dotované komunitní bydlení pro seniory“.
 8. Nabídky týkající se pronájmu nebytových prostor bývalé lékárny v obci Nýdek.
 9. Diskusní příspěvky ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.   

V Nýdku dne 31. 3. 2017

Adam M o r c i n e k / Mgr. Jan   K o n e č n ý 
místostarosta obce / starosta obce

Přílohy

Usnesení ZO č.17/2017

URO 17_2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 224,64 kB
Datum vložení: 7. 9. 2017 7:56
Datum poslední aktualizace: 22. 4. 2022 9:10
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek