Menu
Obec Nýdek
Nýdek

USNESENÍ ZO č.18

USNESENÍ ZO č.18 1

z 18. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 31. 5. 2017

U S N E S E N Í

 • z 18. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 31. 5. 2017 
 • v 17.00 hodin v obřadní místnosti Obecního úřadu v Nýdku

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu: Bc. Adam Svider a p. Miroslav Přibyla
 2. Zapisovatelku p. Věru Labojovou.
 3. Program 18. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.
 4. Kontrolu usnesení.
 5. Koupi pozemku p.č. st. ……. v k.ú. Nýdek o výměře 37 m2 od p. …………….., Bytem Nýdek č.p. …… za cenu 30,-- Kč/m2.
 6. Prodej pozemků p.č. …….. o výměře 47 m2 a p.č. ……. o výměře 54 m2 (oba v k.ú. Nýdek) p. ………………………., bytem Nýdek č.p. ….. za cenu 30,-- Kč/m2.
 7. Prodej pozemků p.č. 2699/23 o výměře 55 m2 a p.č. 2699/42 o výměře 121 m2 (oba v k.ú. Nýdek) Lesům České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku – Místku za cenu stanovenou soudním znalcem.
 8. Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji“ s Moravskoslezským krajem, 28. října, 702 18 Ostrava – viz. příloha.
 9. Poskytnutí půjčky z účtu Sociálního fondu zaměstnanců p. ……………. ve výši 15.000,-- Kč.
 10. Rozpočtová opatření č. 13 a č. 14/2017 – viz. příloha.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Informaci o zřízení podpisového místa pro podporu kandidatury Jiřího Drahoše v prezidentských volbách.
 2. Informaci starosty obce týkající se oprav kanalizace v obci Nýdek.
 3. Zápis z jednání finančního výboru obce Nýdek č.13/2017 ze dne 15. 5. 2017.
 4. Zápis kontrolního výboru z kontroly inventární knihy, knihy jízd a docházkové knihy zaměstnanců technických služeb obce Nýdek ze dne 31. 5. 2017.
 5. Diskusní příspěvky z 18. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.

V Nýdku dne 7. 6. 2017

Adam M o r c i n e k / Mgr. Jan   K o n e č n ý
místostarosta obce / starosta obce

Přílohy

Usnesení ZO č.18/2017

UZO 18_2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 302,79 kB
Datum vložení: 7. 9. 2017 8:00
Datum poslední aktualizace: 22. 4. 2022 9:11
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek