Menu
Obec Nýdek
Nýdek

USNESENÍ ZO č.19

 USNESENÍ ZO č.19 1

z 19. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 28. 6. 2017

U S N E S E N Í

 • z 19. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 28. 6. 2017 
 • v 15.00 hodin v obřadní místnosti Obecního úřadu v Nýdku

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu: Bc. Adam Svider a p. Jaroslav Přikryl
 2. Zapisovatelku p. Věru Labojovou.
 3. Program 19. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.
 4. Kontrolu usnesení.
 5. Rozbor hospodaření obce Nýdek za 1. – 5./2017 – viz. příloha.
 6. Zastupitelstvo obce Nýdek projednalo Závěrečný účet obce za rok 2016, Zprávu Ev.č. O/5/2017 o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Nýdek za období 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 a souhlasí s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
 7. Účetní závěrku obce Nýdek sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016, která poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle §4 vyhlášky 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2016, Zprávu Ev.č. DSO/17/2017 o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2016.
 2. Závěrečný účet Mikroregionu Bystřice – Nýdek – Vendryně za rok 2016, Zprávu Ev.č. DSO/16/2017 o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Bystřice – Nýdek – Vendryně za rok 2016.
 3. Zastupitelstvo obce Nýdek bere na novou studii Výletiště „U Požárníku“, kterou doporučuje dále rozvíjet, pověřuje starostu projednáním a zapracováním připomínek z 19. zasedání zastupitelstva obce do studie, vypracovanou společností DELTA Třinec, s.r.o., projekční ateliér.
 4. Diskusní příspěvky z 19. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.

V Nýdku dne 30. 6. 2017

Adam M o r c i n e k / Mgr. Jan   K o n e č n ý
místostarosta obce / starosta obce

Přílohy

Usnesení ZO č.19/2017

UZO 19_2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 297,82 kB
Datum vložení: 2. 1. 2018 15:25
Datum poslední aktualizace: 22. 4. 2022 9:12
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek