Menu
Obec Nýdek
Nýdek

USNESENÍ ZO č.20

USNESENÍ ZO č.20 1

z 20. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 25. 9. 2017

U S N E S E N Í

 • z 20. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 25. 9. 2017
 • v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu v Nýdku

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu: p. Jan Konderla a Ing. Vlastimil Franek .
 2. Zapisovatelku p. Věru Labojovou.
 3. Program 20. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.
 4. Kontrolu usnesení.
 5. Rozbor hospodaření 1. – 8./2016 – viz. příloha.
 6. Místní akční plán v ORP Třinec včetně všech jeho příloh.
 7. Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 486.000,-- Kč účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu „Lanová dráha – Nýdek Čantoryje“.
 8. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu „Lanová dráha Nýdek – Čantoryje – dokumentace“- viz. příloha.
 9. Poskytnutí investiční dotace MK PZKO Nýdek čp. 129 na zakoupení nového kondenzačního kotle pro budovu „Dom PZKO“ v Nýdku ve výši 80.000,-- Kč.
 10. „Smlouvu č. 16/2017 o poskytnutí investiční dotace na pořízení nového kondenzačního kotle pro budovu PZKO v Nýdku“ s MK PZKO , Nýdek č.p. 129, IČ: 70924392 – viz. příloha.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Zápis z jednání finančního výboru obce Nýdek ze dne 20. 9. 2017 – viz. příloha.
 2. Zprávu o stavu veřejného pořádku v obcích obvodu Obvodního oddělení PČR Třinec za I. pololetí 2017.
 3. Záměr výstavby rozhledny v lokalitě „Loučka“.
 4. Informaci starosty o setkání zastupitelstev obcí Nýdek, Návsí a Hrádek na trojmezí na Filipce dne 13. 10. 2017.
 5. Informaci starosty obce, týkající se demolice dřevěnky čp. 78 (naproti Nýdečanky).
 6. Diskusní příspěvky z 20. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.  

V Nýdku dne 4. 10. 2017

Adam M o r c i n e k / Mgr. Jan   K o n e č n ý
místostarosta obce / starosta obce

Přílohy

Usnesení č.20/2017

UZO 20_2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 297,37 kB
Datum vložení: 2. 2. 2018 15:30
Datum poslední aktualizace: 22. 4. 2022 9:13
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek