Menu
Obec Nýdek
Nýdek

USNESENÍ ZO č.21

USNESENÍ ZO č.21

z 21. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 20. 12. 2017

U S N E S E N Í

 • z 21. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 20. 12. 2017 
 • v 15.00 hodin v budově „Zahrádkář“ v Nýdku

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu: Bc. Adam Svider a Mgr. Dana Španihelová.
 2. Zapisovatelku p. Věru Labojovou.
 3. Program 21. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.
 4. Kontrolu usnesení.
 5. Rozbor hospodaření za 1. – 11./2017 – viz. příloha.
 6. Rozpočtové opatření č. 43/2017 – viz. příloha.
 7. Snížení poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Nýdek o 178.000,-- Kč z důvodu výstavby „workoutového“ hřiště u budovy školy z prostředků zřizovatele ve výši 534.986,98 Kč.
 8. Navýšení neinvestiční dotace pro TJ SOKOL Nýdek na rok 2018 na částku 300.000,-- Kč.
 9. Rozpočet obce Nýdek na rok 2018 – viz. příloha.
 10. Neinvestiční dotaci pro TJ SOKOL Nýdek na rok 2018 ve výši 300.000,-- Kč.
 11. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č. 2/2018 s TJ SOKOL Nýdek na zajištění provozních nákladů spojených s činností TJ SOKOL Nýdek – viz. příloha.
 12. Neinvestiční dotaci Sboru dobrovolných hasičů Nýdek ve výši 50.000,-- Kč na činnost a vybavení sportovních družstev SDH Nýdek.
 13. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č. 1/2018 se Sborem dobrovolných hasičů Nýdek na činnost a vybavení soutěžních družstev SDH Nýdek – viz. příloha.
 14. Obecně závaznou vyhlášku obce Nýdek č. 2/2017, o místních poplatcích – viz. příloha.
 15. Obecně závaznou vyhlášku obce Nýdek č. 3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů – viz. příloha.
 16. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č. FM/17/i/2017/h s Moravskoslezským krajem – viz. příloha.
 17. Odměny za měsíc neuvolněným členům Zastupitelstva obce Nýdek od 1. 1. 2018 – viz. příloha.
 18. Odměny členům výborů zastupitelstva obce a členům komisí rady obce , kteří nejsou členy Zastupitelstva obce Nýdek – viz. příloha.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Zápis z jednání finančního výboru obce Nýdek ze dne 13. 11. 2017 – viz. příloha.
 2. Diskusní příspěvky z 21. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.
 3. Možnost výstavby bezdrátového rozhlasu SARAH s digitálním kódováním s možností napojení na zadávací pracoviště složek IZS Varovný a informační systém obyvatelstva.
 4. Doporučení týkající se pronájmu nebytových prostor bývalé lékárny v obci Nýdek.
 5. Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na léta 2019 – 2020 svazku obcí Mikroregion Bystřice – Nýdek – Vendryně – viz přílohy. 

V Nýdku dne 29. 12. 2017

Adam M o r c i n e k / Mgr. Jan   K o n e č n ý
místostarosta obce / starosta obce

Přílohy

Usnesení ZO č.21/2017

UZO 21_2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 300,79 kB
Datum vložení: 26. 3. 2018 15:32
Datum poslední aktualizace: 22. 4. 2022 9:14
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek