Menu
Obec Nýdek
Nýdek

USNESENÍ ZO č.22

USNESENÍ ZO č.22 1

z 22. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 27. 3. 2018 v 17.00 hodin

U S N E S E N Í

 • z 22. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 27. 3. 2018 
 • v 17.00 hodin v budově „Obecního úřadu v Nýdku

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu: p. Milan Suszka a p. Jaroslav Přikryl.
 2. Zapisovatelku p. Věru Labojovou.
 3. Program 22. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.
 4. Kontrolu usnesení.
 5. Dohodu o provedení práce – přednášející projektu „Nýdecká univerzita třetího věku“ v rámci Programu na podporu zdravého stárnutí v MSK na rok 2018 s ………………., Nýdek ……. – viz. příloha.
 6. Dohodu o provedení práce – řízení projektu „Nýdecká univerzita třetího věku“ v rámci Programu na podporu zdravého stárnutí v MSK na rok 2018 s ………………………, Nýdek …. – viz. příloha.
 7. Dohodu o provedení práce – údržbářské a instalatérské práce  na budovách v majetku obce Nýdek s p. …………………………., Nýdek ……… – viz. příloha.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Zápis z jednání finančního výboru obce Nýdek ze dne 24. 1. 2018 – viz. příloha.
 2. Informace týkající se investičních záměrů obce Nýdek pro rok 2018.
 3. Zprávu o stavu veřejného pořádku a bezpečnosti v obcích služebního obvodu Obvodního oddělení Policie ČR Třinec za rok 2017.
 4. Prezentaci mapy obce Nýdek s místopisnými názvy částí obce „po naszymu“.
 5. Diskusní příspěvky z 22. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

 1. Realizaci výstavby bezdrátového rozhlasu SARAH s digitálním kódováním v centru obce Nýdek dle nabídky BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o.

V Nýdku dne 3. 4. 2018

Adam M o r c i n e k / Mgr. Jan   K o n e č n ý
místostarosta obce / starosta obce

Přílohy

Usnesení ZO č.22/2018

UZO 22_2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 293,9 kB
Datum vložení: 9. 4. 2018 10:00
Datum poslední aktualizace: 22. 4. 2022 9:15
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek