Menu
Obec Nýdek
Nýdek

USNESENÍ ZO č.23

USNESENÍ ZO č.23 1

z 23. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 23. 4. 2018 v 17.00 hodin

U S N E S E N Í

  • z 23. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 23. 4. 2018 
  • v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku

Zastupitelstvo obce schvaluje:

  1. Ověřovatele zápisu: Ing. Vlastimil Franek a Ing. Pavel Szymeczek
  2. Zapisovatelku p. Věru Labojovou.
  3. Program 23. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.
  4. Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci a dotace z rozpočtu obce Nýdek č. 2018/10 se Sdružením obcí Jablunkovska, Dukelská 600, 739 91 Jablunkov – viz. příloha.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

  1. Diskusní příspěvky z 23. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.

V Nýdku dne 30. 4. 2018

Adam M o r c i n e k / Mgr. Jan   K o n e č n ý
místostarosta obce / starosta obce

Přílohy

Usnesení ZO č.23/2018

UZO 23_2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 288,82 kB
Datum vložení: 7. 5. 2018 10:03
Datum poslední aktualizace: 22. 4. 2022 9:16
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek