Menu
Obec Nýdek
Nýdek

USNESENÍ ZO č.12

USNESENÍ ZO č.12 1

z 12. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 30. 9. 2020 v 15.00 hodin

U S N E S E N Í

 • z 12. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 30. 9. 2020 
 • v 15.00 hodin v budově Zázemí pro sportovce v obci Nýdek.  
 1. Zastupitelstvo obce Nýdek určuje ověřovatele zápisu: Ing. Pavla Bialožytová a p. Jaromír Niemiec a zapisovatelku p. Věru Labojovou.
 2. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje program 12. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.
 3. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje kontrolu usnesení.
 4. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Rozbor hospodaření za 1.– 8./2020 – viz. příloha.
 5. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Rozpočtován opatření č. 39 – viz. příloha.
 6. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci (NFV) z Programu obce Nýdek pro poskytování NFV na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace v MSK – 3. výzva“ s p. ………………………., Nýdek …., 739 96 Nýdek – viz. příloha.
 7. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci (NFV) z Programu obce Nýdek pro poskytování NFV na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace v MSK – 3. výzva“ s p. ………………………., Nýdek …., 739 96 Nýdek – viz. příloha.
 8. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci (NFV) z Programu obce Nýdek pro poskytování NFV na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace v MSK – 3. výzva“ s p. ………………………., Nýdek …., 739 96 Nýdek – viz. příloha.
 9. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci (NFV) z Programu obce Nýdek pro poskytování NFV na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace v MSK – 3. výzva“ s p. ………………………., Nýdek …., 739 96 Nýdek – viz. příloha.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Diskusní příspěvky z 8. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.
 2. Zápis z jednání Finančního výboru obce Nýdek ze dne 16. 9. 2020 .
 3. Zápis z 3. zasedání kontrolního výboru ze dne 15. 9. 2020
 4. Návrhy řešení autobusové čekárny u Nýdečanky.

V Nýdku dne 7. 10. 2020

Milan Suszka / Mgr. Jan   K o n e č n ý
místostarosta obce / starosta obce

Přílohy

Usnesení ZO č.12/2020

zo_12_2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 196,79 kB
Datum vložení: 12. 10. 2020 11:51
Datum poslední aktualizace: 21. 4. 2022 16:06
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek