Menu
Obec Nýdek
Nýdek

USNESENÍ ZO č.14

USNESENÍ ZO č.14 1

ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 31. 3. 2021 v 15.00 hodin

U S N E S E N Í

 • ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 31. 3. 2021 
 • v 15.00 hodin v budově Zázemí pro sportovce v obci Nýdek.
 1. Zastupitelstvo obce Nýdek určuje ověřovatele zápisu: Ing. Květoslavu Stryczkovou a p. Jana Heczka a zapisovatelku p. Věru Labojovou.

 2. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje program 14. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.

 3. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje kontrolu usnesení.

 4. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Rozpočtován opatření č. 6 až č. 12 – viz. příloha.

 5. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci (NFV) z Programu obce Nýdek pro poskytování NFV na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace v MSK – 3. výzva“ s p. …………………., Nýdek …., 739 96 Nýdek – viz. příloha.

 6. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje pořízení změny č. 3 ÚPD obce Nýdek.

 7. Zastupitelstvo obce schvaluje Povodňový plán obce Nýdek.

 8. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje měsíční odměnu Ing. …………………(nový člen Zastupitelstva obce Nýdek) ve výši 2.557,-- Kč s platností od 1. 4. 2021 – viz. příloha.

 9. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje koupi pozemku …………. v k.ú. Nýdek o výměře … m2 od p. ………….., Nýdek …., 739 96 Nýdek za cenu 100,-- Kč/m2.

 10. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje koupi pozemku p.č. ….. v k.ú. Nýdek o výměře … m2 od p. …………….., Nýdek …., 739 96 Nýdek za cenu 100,-- Kč/m2.

 11. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje přijetí daru – pozemků p.č. …… o výměře … m2 a p.č. ….. o výměře …. m2 (oba v k.ú. Nýdek) od manželů ………………………, Nýdek …, 739 96 Nýdek.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Složení slibu nového člena Zastupitelstva obce Nýdek Ing. Květoslavy Stryczkové.

 2. Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Nýdek ze dne 03.02.2021.

 3. Zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Nýdek ze dne 29.03.2021.

 4. Diskusní příspěvky ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.

 5. Informaci starosty obce o zřízení vodovodní přípojky na náklady obce k objektu č.p. …. ve vlastnictví manželů ……………………………, Nýdek …., 739 96 Nýdek.

V Nýdku dne 9. 4. 2021

Milan Suszka / Mgr. Jan K o n e č n ý
místostarosta obce / starosta obce

Přílohy

Usnesení ZO č.14/2021

UZO 14.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 62,83 kB
Datum vložení: 25. 6. 2021 10:58
Datum poslední aktualizace: 21. 4. 2022 16:05
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek