Menu
Obec Nýdek
Nýdek

USNESENÍ ZO č.16

 USNESENÍ ZO č.16 1

z 16. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 22. 9. 2021 v 15.00 hodin

U S N E S E N Í

 • z 16. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 22. 9. 2021 
 • v 15.00 hodin v budově Zázemí pro sportovce v obci Nýdek.
 1. Zastupitelstvo obce Nýdek určuje ověřovatele zápisu: Ing. Petr Kubik a p. Jaromír Niemiec a zapisovatelku p. Věru Labojovou.
 2. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje program 16. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek – viz. příloha.
 3. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje kontrolu usnesení.
 4. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Rozbor hospodaření obce Nýdek za I. – VIII./2021
 5. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci (NFV) z Programu obce Nýdek pro poskytování NFV na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ s …………………, Nýdek čp. …, 739 96 Nýdek – viz. příloha.
 6. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci (NFV) z Programu obce Nýdek pro poskytování NFV na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ s p. …………………, Nýdek čp. …, 739 96 Nýdek – viz. příloha.
 7. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci (NFV) z Programu obce Nýdek pro poskytování NFV na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ s p. ………………, Nýdek čp. …, 739 96 Nýdek – viz. příloha.
 8. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci (NFV) z Programu obce Nýdek pro poskytování NFV na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ s p. ……………….., Nýdek čp. …, 739 96 Nýdek – viz. příloha.
 9. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci (NFV) z Programu obce Nýdek pro poskytování NFV na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ s p. …………………, Nýdek čp. …, 739 96 Nýdek – viz. příloha.
 10. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje návrhy na pořízení Změny Územního plánu obce Nýdek evidované pod čísly Z – 3 – 1 až Z – 3 – 50.
 11. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje poskytnutí investiční dotace MK PZKO v Nýdku ve výši 100 tis. Kč na opravu fasády budovy PZKO v Nýdku a opravu komínu v téže budově.
 12. Zastupitelstvo obce Nýdek pověřuje Radu obce Nýdek schválením Smlouvy o poskytnutí investiční dotace MK PZKO v Nýdku.
 13. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Provedení úpravy textové části, zejména regulativů a podmínek pro stavby v jednotlivých plochách.
 14. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Provedení úpravy stávajících ploch dle zjištění skutečného stavu.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Diskusní příspěvky 16. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.
 2. Závěrečný účet svazku obcí Mikroregionu Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2020 – viz. příloha.
 3. Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva obce Nýdek.

V Nýdku dne 4. října 2021

Milan  S u s z k a
místostarosta obce  

Mgr. Jan   K o n e č n ý
starosta obce

Přílohy

Usnesení ZO č.16/2021

zo_16_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 106,6 kB
Datum vložení: 4. 10. 2021 10:20
Datum poslední aktualizace: 21. 4. 2022 16:05
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek