Menu
Obec Nýdek
Nýdek

USNESENÍ ZO č.2

USNESENÍ ZO č.2 1

z 2. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 19. 12. 2018 v 17.00 hodin

U S N E S E N Í

 • z 2. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 19. 12. 2018 
 • v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku
 1. Zastupitelstvo obce Nýdek určuje ověřovatele zápisu: Ing. Pavla Bialožytová a p. Jaromír Niemiec a zapisovatelku p. Jolanu Bielanovou. 
 2. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje program 2. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek – viz. příloha.
 3. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Nýdek – viz. příloha.
 4. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje kontrolu usnesení.
 5. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Rozbor hospodaření obce Nýdek za období 1. – 11./2018 – viz. příloha.
 6. Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet obce Nýdek na rok 2019 - viz. příloha.
 7. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu 2020 – 2022 – viz. příloha.
 8. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Dvouletý akční plán Strategie rozvoje obce Nýdek na období 2018 – 2019 – viz. příloha.
 9. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje stanovení ceny vodného od 1. 7. 2019 ve výši 30,-- Kč/m3 bez DPH.
 10. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje stanovení ceny stočného od 1. 7. 2019 ve výši 30,-- Kč/m3 bez DPH.
 11. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje členy Kontrolního výboru obce Nýdek: p. Frech Josef a Ing. Dzivá Darina.
 12. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva obce Nýdek od 1. 1. 2019 – viz. příloha. Odměny se nebudou kumulovat.
 13. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – viz. příloha.
 14. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace pro TJ SOKOL Nýdek na rok 2019 ve výši 300.000,-- Kč.
 15. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č. 2/2019 s TJ SOKOL Nýdek ve výši 300.000,-- Kč na zajištění provozních nákladů spojených s činností TJ SOKOL Nýdek – viz. příloha.
 16. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace Sboru dobrovolných hasičů Nýdek ve výši 50.000,-- Kč na činnost a vybavení sportovních družstev SDH Nýdek.
 17. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č. 1/2019 se Sborem dobrovolných hasičů Nýdek na činnost a vybavení soutěžních družstev SDH Nýdek – viz. příloha.
 18. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Směrnici č.12: „Zásady pro tvorbu a používání sociálního fondu obce Nýdek“ – viz. příloha.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Diskusní příspěvky z 2. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.
 2. Složení slibu nového člena Zastupitelstva obce Nýdek p. Zbyhněva Kantora.
 3. Zavedení služby SENIOR TAXI  v obci Nýdek.
 4. Rozpočet svazku obcí Mikroregion Bystřice – Nýdek – Vendryně na rok 2019.
 5. Střednědobý výhled rozpočtu svazku obcí Mikroregion Bystřice – Nýdek – Vendryně. 

V Nýdku dne 28. 12. 2018

Milan Suszka / Mgr. Jan   K o n e č n ý
místostarosta obce / starosta obce

Přílohy

Usnesení ZO č. 2/2018

zo_2_2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 413,12 kB
Datum vložení: 21. 1. 2019 9:37
Datum poslední aktualizace: 21. 4. 2022 16:07
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek