Menu
Obec Nýdek
Nýdek

USNESENÍ ZO č.8

USNESENÍ ZO č.8 1

z 8. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 24. 10. 2019 v 15.00 hodin

U S N E S E N Í

 • z 8. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 24. 10. 2019
 • v 15.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku
 1. Zastupitelstvo obce Nýdek určuje ověřovatele zápisu: Milerski Michal Ing. Ph.D. a Mikulka Radim PhDr. a zapisovatelku p. Věru Labojovou.
 2. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje program 8. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.
 3. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje kontrolu usnesení.
 4. Zastupitelstvo obce schvaluje Rozbor hospodaření za 1. – 8./2019 – viz. příloha.
 5. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitých věcí z vlastnictví České republiky a z práva hospodařit pro Lesy České republiky, s.p. dle ust. §1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 16 odst. 8 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů – viz. příloha.
 6. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci (NFV) z Programu obce Nýdek pro poskytování NFV na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace v MSK – 3. výzva“ s p. ……………………. , Nýdek …, 739 96 Nýdek – viz. příloha.
 7. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci (NFV) z Programu obce Nýdek pro poskytování NFV na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace v MSK – 3. výzva“ s p. ………………………….., Nýdek …, 739 96 Nýdek – viz. příloha.
 8. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci (NFV) z Programu obce Nýdek pro poskytování NFV na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace v MSK – 3. výzva“ s p. …………………………, Nýdek …, 739 96 Nýdek – viz. příloha.
 9. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci (NFV) z Programu obce Nýdek pro poskytování NFV na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace v MSK – 3. výzva“ s . p. …………………………, Nýdek …, 739 96 Nýdek – viz. příloha.
 10. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje s platností od 1. 11. 2019 funkci místostarosty obce Nýdek jako uvolněnou funkci Zastupitelstva obce Nýdek.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Diskusní příspěvky z 8. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.
 2. Informace MVDr. Heczkové týkající se povinného očkování psů.
 3. Zápis č.2/2019 z jednání Finančního výboru obce Nýdek ze dne 25. 9. 2019.

V Nýdku dne 1. 11. 2019

Milan Suszka / Mgr. Jan   K o n e č n ý
místostarosta obce / starosta obce

Přílohy

Usnesení ZO č.8/2019

zo_8_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 199,11 kB
Datum vložení: 4. 11. 2019 12:00
Datum poslední aktualizace: 21. 4. 2022 16:06
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek