Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.10

Usnesení RO č.10 1

z 10. schůze Rady obce Nýdek konané dne 08. 03. 2023 v 16.00 hodin

Usnesení

z 10. schůze Rady obce Nýdek konané dne 08. 03. 2023 v 16.00 hodin na Obecním úřadě v Nýdku

 

Rada obce Nýdek schvaluje:

 

 1. Cenovou nabídku spol. Klus Radek-odpady na svoz podzemních kontejnerů od 01. 02. 2023 do 30. 06. 2023 z důvodu navýšení cen spol. SMOLO.
 2. Zpětvzetí odvolání proti ustanovení věřitelského výboru a to v souvislosti s insolvenčním řízení Sberbank CZ, a.s. v likvidaci.
 3. Cenovou nabídku spol. HRAT, s.r.o. ve věci realizace výběrového řízení, na zhotovitele díla „Rekonstrukce rozvodů topení a zdravotechniky v ZŠ a MŠ Nýdek 293“.
 4. Uzavření Smlouvy o dílo „Technicko-ekonomická studie nakládání s odpadními vodami v obci Nýdek“ s firmou KONEKO spol. s.r.o., Výstavní 2224/8, 709 00  Ostrava-Mariánské Hory.   
 5. Uskutečnění akce Den zdraví v obci Nýdek dne 13. 08. 2023, kterou pořádá Klub zdraví Bystřice.
 6. Změnu časového nastavení vypínání veřejného osvětlení v obci od 24.00 do 03.30 hodin.
 7. Cenovou nabídku spol. SCHOCart, spol. s.r.o., 763 12 Zádveřice 48, na zhotovení turistické trhací mapy obce Nýdek a okolí pro Dřeviónku Nýdek.
 8. Ceník hrobnických prací od 01. 04. 2023
 9. Limit pokladní hotovosti v Turistickém informačním centru a muzeu Dřeviónka ve výši 10.000,-- Kč.
 10. Starostu obce jako odpovědnou osobu za stanovení prodejní marže do výše 30 % na výrobky prodávané v Dřeviónce.
 11. Účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Nýdek, příspěvková organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2022 – viz příloha (Protokol o schválení účetní závěrky)
 12. Kladný hospodářský výsledek Základní školy a mateřské školy Nýdek, příspěvková organizace za rok 2022 ve výši 21 670,42 Kč a jeho přidělení fondu rezervnímu ve výši 80% - tj. 17 336,34 Kč a fondu odměn ve výši 20% - tj. 4 334, 08 Kč.
 13. Odpisový plán Základní školy a mateřské školy, příspěvková organizace na rok 2022.
 14. Úhradu pohárů na tradiční běžecký závod „Alis Run – Bystřický běh s úsměvem“ do výše 3.500,-- Kč.
 15. Poskytnutí finančního daru Lince bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8 ve výši 1.000,-- Kč na provoz dětské krizové linky.
 16. Poskytnutí neinvestiční dotace MEDICA TŘINEC, z.ú. Třinec Konská č.p. 63  ve výši 10.000,-- Kč na podporu sociálního poradenství.
 17. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace MEDICA Třinec, z.ú. Třinec Konská č.p. 63  – viz příloha
 18. Poskytnutí neinvestiční dotace Českém svazu včelařů, Základní organizace Bystřice nad Olší č.p. 334 ve výši 3.000,-- Kč na  nákup kvetoucích keřů pro zlepšení včelí pastvy, jejich distribuce mezi včelaře a děti včelařského kroužku.
 19. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace s Českým svazem včelařů, Základní organizace Bystřice nad Olší č.p. 334  – viz příloha.
 20. Odprodej 2 ks dřevěných kontejnerů p. Milanu Suszkovi za cenu 500,- Kč za jeden kontejner.
 21. Rozšíření sociální komise rady obce Nýdek o jednu členku p. Věru Jelínkovou – komise bude šestičlenná.

 

Rada bere na vědomí:

 

 1. Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku dílo „Technicko-ekonomická studie nakládání s odpadními vodami v obci Nýdek“
 2. Nabídku softwaru CODEXIS – systému pro snadnou orientaci v zákonech a dokumentech z nich vycházejících.
 3. Diskusní příspěvky členů rady obce.

 

V Nýdku dne 14. 03. 2023

                                                                                   Marek Hota

                                                                              starosta obce Nýdek

 

Přílohy

Usnesení RO č.10/2023

ro_10_2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 158,24 kB
Datum vložení: 20. 3. 2023 11:14
Datum poslední aktualizace: 20. 3. 2023 11:16
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek