Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.15

Usnesení RO č.15 1

z 15. schůze Rady obce Nýdek konané dne 15.05.2023 v 17.00 hodin

Usnesení

z 15. schůze Rady obce Nýdek konané dne 15.05.2023 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Nýdku

 

Rada obce Nýdek schvaluje:

 

  1. Cenovou nabídku společnosti ART MEDIA SERVICE, s.r.o., se sídlem Dolní Lištná 1, 739 61 Třinec na zakoupení a instalaci polepu kuchyňského výdejního okna a dveří do kuchyně Výletiště Požárník, a to pískovanou folií v celkové ceně 2.912,-Kč bez DPH.
  2. Cenovou nabídku na dodávku a instalaci nerezových výrobků spol. PROMOS Trading, spol. s.r.o., K Světlé 28, 736 01 Havířov Podlesí, v celkové ceně 14.359,74 Kč vč. DPH.
  3. Pakt starostů a primátorů pro klima a energii.
  4. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-8002172 se společností ČEZ distribuce a.s. – viz příloha
  5. Cenovou nabídku spol. ČSOB Pojišťovna, a.s., Masarykovo nám. 1458, 53218 Pardubice, na pojištění odpovědnosti a majetku obce, v celkové výši 109.290,-Kč, za kalendářní rok
  6. Cenovou nabídku pana Pavla Bončka, IČ 00492868, na bezpečnostní řez stromů s pomocí stromolezeckého vybavení v lokalitě Střelmá – Potůčky, za celkovou cenu 15.000,-Kč s DPH.

 

Rada obce Nýdek neschvaluje:

  1. Žádost p. M. Přibyly na snížení nájmu na akci na Výletiště Požárník.

 

Rada obce Nýdek bere na vědomí:

  1. Stanovisko Krajského úřadu pro MSK k nesouhlasnému vyjádření starosty Nýdku k navrhovanému rušení některých autobusových linek v obci.
  2. Informaci starosty o doplatku ve výši 38.873,-- Kč za svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu v obci dne 28.04.2023

 

V Nýdku dne 17.05.2023

 

                                                                                                     Marek Hota

                                                                                              starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení RO č.15/2023

ro_15_2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 141,95 kB
Datum vložení: 23. 5. 2023 13:42
Datum poslední aktualizace: 23. 5. 2023 13:44
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek