Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.2

Usnesení RO č.2 1

z 2. schůze Rady obce Nýdek konané dne 09.11.2022 v 16.00 hodin

Usnesení

 

z 2. schůze Rady obce Nýdek konané dne 09.11.2022 v 16.00 hodin na Obecním úřadě v Nýdku

 

Rada obce Nýdek schvaluje:

 

 1. Finanční příspěvek ve výši 10.000,-- Kč oddílu lyžování TJ TŽ Třinec na údržbu běžeckých tras pro sezónu 2022/2023.
 2. Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období od 01.11.2022 do 31.03.2023 – viz. příloha.
 3. Smlouvu o dílo na provádění zimní údržby s p. Tomášem Heczkem, 739 95 Nýdek č.p. 633 – viz. příloha.
 4. Smlouvu o dílo na provádění zimní údržby s p. Romanem Cieslarem, 739 95 Nýdek č.p. 103 – viz. příloha.
 5. Smlouvu o dílo na provádění zimní údržby s firmou AGROTRAK SLUŽBY s.r.o., Karpentná 8, 739 94  Třinec – viz příloha.
 6. Nákup velkoobjemového kontejneru za cenu 24.200,-- Kč.
 7. Nákup 10 licencí na antivirovou ochranu počítačů od firmy ESET za cenu 12.052,-- Kč  na 3 roky.
 8. Finanční prostředky na organizaci Mikuláše ve výši 50.000,-- Kč.
 9. Rozpočtová opatření č. 33 – 35 – viz. příloha.
 10. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí daňového poradenství – viz příloha.
 11. Odměnu řediteli ZŠ a MŠ Nýdek p................. ve výši ............,-Kč
 12. Plán inventur obce Nýdek ke dni 31.12.2022 – viz příloha.
 13. Dodatek č. 18 ke smlouvě o dílo sběru, odvozu a zneškodnění komunálních odpadů ze dne 28.12.1999 – viz příloha.

 

Rada obce Nýdek bere na vědomí:

 

 1. Vytvoření sociální komise rady obce – bude schváleno na dalším zasedání rady.
 2. Nabídku na vydání knihy pro děti o regionu Jablunkovska.
 3. Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitých věcí z vlastnictví České republiky a z práva hospodařit pro Lesy České republiky, s.p.
 4. Kontrolní řád zastupitelstva obce Nýdek.
 5. Návrh na zvýšení místního poplatku za obecný systém odpadového hospodářství na 700,-- Kč za osobu a rok, které bude řešeno vydáním nové Obecně závazné vyhlášky a doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení.
 6.  Návrh na zvýšení místního poplatku ze psů na 200,-- Kč za jednoho psa, 300,-- Kč za druhého a dalšího psa téhož držitele, které bude řešeno vydáním nové Obecně závazné vyhlášky a doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení.
 7. Návrh na zvýšení místního poplatku z pobytu na 20,-- Kč za každý započatý den pobytu, které bude řešeno vydáním nové Obecně závazné vyhlášky a doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení.
 8. Diskusní příspěvky.

 

V Nýdku dne 14.11.2022

 

                                                                                                Marek Hota

                                                                                         starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení RO č.2/2022

ro_2_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 146,01 kB
Datum vložení: 15. 11. 2022 13:22
Datum poslední aktualizace: 23. 11. 2022 9:22
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek