Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.21

Usnesení RO č.21 1

z 21. schůze Rady obce Nýdek konané dne 30. 08. 2023 v 16.00 hodin

Usnesení

 

z 21. schůze Rady obce Nýdek konané dne 30. 08. 2023 v 16.00 hodin na Obecním úřadě v Nýdku

 

Rada obce Nýdek schvaluje:

 

 1. Cenovou nabídku p. Pavla Bončka na kácení 3 ks tújí na evangelickém hřbitově v celkové ceně 7.400,-- Kč.
 2. Rozpočtová opatření č. 18 - 23/2023, které tvoří přílohu zápisu.
 3. Záměr pronajmout pozemek p.č. 224/2 – zahrada o výměře 978 m2 v k.ú. Nýdek a 224/5 – zahrada o výměře 222 m2 v k.ú. Nýdek, oba za účelem údržby pozemku.
 4. Poskytnutí finančního daru občanu obce p. …………., Nýdek č.p. ……, ve výši …….,-Kč jako součást nejvyššího ocenění obce Nýdek „Za přínos pro obec“.  Ocenění bude uděleno u příležitosti dnů obce dne 09. 09. 2023, a to za dlouholetou svědomitou a příkladnou práci v pozici starosty obce, člena rady obce a zastupitelstva obce.
 5. Poskytnutí finančního daru obci Hrádek na pokrytí části nákladů na terénní úpravy při společné akci obcí Hrádek, Nýdek, Návsí, tzv. „Festyn na Filipce“ ve výši 18.300,-Kč.
 6. Darovací smlouvu mezi obcí Nýdek a obcí Hrádek za účelem pokrytí nákladů na terénní úpravy na společnou akci obcí Hrádek, Návsí, Nýdek, tzv. „Festyn na Filipce“.
 7. Cenovou nabídku spol. Lesostavby Frýdek-Místek a.s., Slezská 2766, Frýdek-Místek na výměnu žlabů na MK ke škole za cenu 4270783,68 Kč a prodloužení propustku na MK k hřišti za cenu 64 261,29 Kč, v celkové částce 492 044,97 Kč s DPH.
 8. Vyjádření potřebnosti rozšíření kapacity služby terénní odlehčovací služby MEDICA Třinec, z. ú., Konská 63, 739 61 Třinec, pod identifikátorem 5611731, IČ 05115841, za účelem poskytování registrovaných sociálních služeb pro občany obce a závazku ke spoluúčasti na pokrytí provozní ztráty, v souvislosti s podmínkami Střednědobého plánu MSK, ve výši 5.000,-Kč, a to s účinnosti od 01. 01. 2024.
 9. Cenovou nabídku p. Tomáše Heczka, Nýdek č.p. 633 na výkopové práce vodovodní přípojky k RD č.p. 594 ve výši 15.000,-- Kč bez DPH.
 10. Cenovou nabídku p. Libora Franka, Třinec, na realizaci vodovodní přípojky k RD č.p. 594 ve výši 75.880,-- Kč bez DPH.
 11. Provedení geometrického zaměření skutečného stavu účelové komunikace v osadě Dziolek od obč. Rudolfa Labaje.
 12. Poskytnutí neinvestiční dotace Senior domy POHODA a.s., Palackého 1331, 739 61 Třinec ve výši 5.000,-- Kč.
 13. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Senior domy POHODA a.s. Třinec.

 

V Nýdku dne 05. 09. 2023

 

                                                                                                       Marek Hota

                                                                                              starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení RO č.21/2023

ro_21_2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 146,31 kB
Datum vložení: 13. 9. 2023 8:42
Datum poslední aktualizace: 26. 9. 2023 12:53
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek