Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.30

Usnesení RO č.30 1

z 30. schůze Rady obce Nýdek konané dne 31. 01. 2024

Usnesení

 

z 30. schůze Rady obce Nýdek konané dne 31. 01. 2024 v 15.00 hodin na Obecním úřadě v Nýdku

 

1.

Rada obce v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. b zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, a v souladu s usnesením z 29 schůze Rady obce Nýdek ze dne 17. 01. 2024

 

j m e n u j e konkurzní komisi k provedení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace ve složení:

 

Marek Hota, člen určený zřizovatelem – předseda

Ing. Jakub Kantor, člen určený zřizovatelem

Ing. Pavel Šveda, člen určený krajským úřadem

Mgr. Petra Cemerková Golová, člen určený Českou školní inspekcí

Mgr. Hana Wajdas, člen určený Českou školní inspekcí

Mgr. Kamil Ryška, pedagogický pracovník příslušné příspěvkové organizace

Mgr. Jiří Crhonek, školní inspektor České školní inspekce

Slavomír Turoň, člen školské rady

 

2.

Rada obce Nýdek schvaluje „SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE NÝDEK“, čísel: 00236/2024/RRC, 00290/2024/RRC, mezi smluvními stranami obcí Nýdek a Moravskoslezským krajem.

3.

Rada obce schvaluje žádost pana Sztefky a povoluje mu zachovat stánek v parku do období velikonočních svátků, stánek bude do této doby odpojen od přívodu el. energie. Následný provoz v době velikonoc, (od 15. 03. 2024 do 31. 03. 2024), bude řešen novou smlouvou o užívání veřejného prostranství.

4.

Rada obce schvaluje rozpočet pro kulturu v informačním, turistickém a kulturním centru Dřeviónka, na rok 2024, ve výši 70.000,-Kč.

5.

Rada obce Nýdek schvaluje žádost DDM Bystřice o prominutí nájmu v budově Požárník z důvodu konání příměstského tábora konaného v Nýdku pod záštitou DDM Bystřice, v termínu od 29. 07. do 02. 08. 2024.

 

Rada obce bere na vědomí:

 

  1.  zvýšení cen elektrické energie dodavatelem u VO, spol. ELTODO OSVĚTLENÍ
  2.  výsledek provedené kontroly u příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Nýdek

 

V Nýdku dne 02. 01. 2024

 

                                                                                                       Marek Hota

                                                                                              starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení RO č.30/2024

ro_30_2024.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 172,88 kB
Datum vložení: 27. 2. 2024 7:47
Datum poslední aktualizace: 27. 2. 2024 7:52
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek