Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.33

Usnesení RO č.33 1

z 33. schůze Rady obce Nýdek konané dne 27. 03. 2024 v 15.00 hodin

Usnesení

 

z 33. schůze Rady obce Nýdek konané dne 27. 03. 2024 v 15.00 hodin na Obecním úřadě v Nýdku

 

Rada obce Nýdek schvaluje:

 

 1. Zakoupení traktoru Vari 98HW za nabídkovou cenu 72.000,-- Kč od spol. Turpil s.r.o. Oldřichovice 164 Třinec.
 2. Smlouvu mezi spol. AUDIT PROFESIONAL s.r.o., se sídlem Zámecká 488/20, Ostrava, IČ 06933637 a obcí Nýdek, o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 2024.
 3. Účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Nýdek, příspěvková organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2023 – viz příloha (Protokol o schválení účetní závěrky)
 4. Kladný hospodářský výsledek Základní školy a mateřské školy Nýdek, příspěvková organizace za rok 2023 ve výši 71 384,27 Kč a jeho přidělení fondu rezervnímu ve výši 80% - tj. 57 107,27 Kč a fondu odměn ve výši 20% - tj. 14 277,-- Kč.
 5. Odpisový plán Základní školy a mateřské školy, příspěvková organizace na rok 2024.
 6. Rozpočtová opatření č. 5/2024, která tvoří přílohu zápisu.
 7. Cenovou nabídku spol. Babilon Elektromontáže s.r.o, Bystřice 365, IČ 28617428, v celkové ceně 102.160,- Kč bez DPH.
 8. Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Nýdek spol. TAWO CZ s.r.o., Nýdek 580, ve výši 100.000,-- Kč.
 9. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace spol. TAWO CZ s.r.o., Nýdek 580, ve výši 100.000,-- Kč.
 10. Poskytnutí neinvestiční dotace rozpočtu obce Nýdek Integrovanému sociálnímu ústavu Komorní Lhotka čp. 184, příspěvková organizace, ve výši 10.000,-- Kč.
 11. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Integrovanému sociálnímu ústavu Komorní Lhotka čp. 184, příspěvková organizace, ve výši 10.000,-- Kč.
 12. Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce ZUŠ Třinec, příspěvková organizace, Třinec, ve výši 30.000,-- Kč.
 13. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ZUŠ Třinec, příspěvková organizace, Třinec, ve výši 30.000,-- Kč.
 14. Poskytnutí  neinvestiční dotace Obecně prospěšné společnosti Sv. Josefa, o.p.s., 739 61 Ropice č.p. 11,  ve výši 20.000,-- Kč.
 15. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Obecně prospěšné společnosti Sv. Josefa,  o.p.s., 739 61 Ropice č.p. 11, ve výši 20.000,-- Kč.
 16. Poskytnutí neinvestiční dotace Klubu důchodců v Bystřici, 739 95  Bystřice 980 ve výši 7.000,-- Kč.
 17. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Klubu důchodců v Bystřici, 7389 95 Bystřice 980 ve výši 7.000,-- Kč
 18. Poskytnutí neinvestiční dotace Svazu tělesně postižených v ČR, z.s., Místní organizace Bystřice nad Olší ve výši 10.000,-- Kč.
 19. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace se Svazem tělesně postižených v ČR, z.s., Místní organizace Bystřice nad Olší ve výši 10.000,--.
 20. Poskytnutí finančního daru občanu obce p. Jiřímu Marsínovi, Nýdek č.p. 560 ve výši 30.000,-- Kč  na náklady spojené se sportem hendikepovaných osob.
 21. Darovací smlouvu mezi dárcem Obcí Nýdek a obdarovaným panem Jiřím Marsínem, Nýdek č.p. 560.
 22. Poskytnutí finančního daru spol. Zdravotní Klaun, o.p.s., Paříkova 355/7, praha 9 – Vysočany ve výši 2.000,-- Kč.
 23. Darovací smlouvu mezi dárcem Obcí Nýdek a obdarovanou spol. Zdravotní Klaun, o.p.s., Paříkova 355/7, Praha 9 – Vysočany.
 24. Cenovou nabídku spol Lesostavby Frýdek -  Místek a.s., se sídlem Slezská 2766, Frýdek – Místek, IČ 45193118, na opravu komunikací tryskovou technologií Jetpatcher na rok 2024 je cena 3.500,-Kč  za 1. t včetně dopravy bez DPH. Cena jedné vrstvy jemného penetračního nátěru asfaltovou emulzí BIT 65 K 1,5 kg na m2 s posypem kameniva frakce 2/5 je 75,- Kč za m2 včetně dopravy bez DPH.
 25. Nákup betonového odpadkového koše s pozinkovaným krytem a popelníkem k zastávce na náměstí za cenu 5.415,-- Kč bez DPH.
 26. Úhradu autobusové dopravy na finále Slezské hokejové ligy ve Werk aréně v Třinci dne 30. 03. 2024, kde hrají nýdečtí hokejisté Rytíři Nýdek.

 

Rada obce neschvaluje :

 

 1. Cenovou nabídku CBS Nakladatelství s.r.o. na knihu Frýdecko-Místecko z nebe.
 2. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Československé obci legionářské z.s., Sokolská 486/33, Praha 2 ve výši 5.000,-- Kč na XII. Ročník Mezinárodního turistického pochodu Legionářský marš.

 

Rada obce bere na vědomí:

 

 1. Informaci Správy silnic Moravskoslezského kraje, středisko Frýdek-Místek, Horymírova 2287, Frýdek-Místek o změně technologie zimní údržby komunikace Bystřice – Nýdek, kdy bude od zimního období 2024 – 2025 prováděna zimní údržba chemickým materiálem (solení)
 2. Informace Magistrátu města Třince, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci pomoci Obce Nýdek s identifikací domácností, které využívají k vytápění pevná paliva.

 

V Nýdku dne 08. 04. 2024

 

                                                                                                      Marek Hota

                                                                                              starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení RO č.33/2024

ro_33_2024.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 161,24 kB
Datum vložení: 17. 4. 2024 7:13
Datum poslední aktualizace: 17. 4. 2024 7:18
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek