Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.5

 Usnesení RO č.5 1

z 5. schůze Rady obce Nýdek konané dne 28.12.2022 v 16.00 hodin

Usnesení

 

 z 5. schůze Rady obce Nýdek konané dne 28.12.2022 v 16.00 hodin na Obecním úřadě v Nýdku

 

Rada obce Nýdek schvaluje:

 

 1. Zadání poptávkového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu: Technicko-ekonomická studie nakládání s odpadními vodami v obci Nýdek a to firmě BON tendr s.r.o., Jeremenkova 9, Šenov u Nového Jičína.
 2. Poskytnutí neinvestiční dotace na provoz Charity Třinec, ul. Lidická 1272, 739 61 Třinec  ve výši 40.000,-- Kč.
 3. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Charitě Třinec, ul. Lidická 1272, 739 61 Třinec – viz. příloha.
 4. Poskytnutí neinvestiční dotace Sboru dobrovolných hasičů Nýdek, Nýdek 281, ve výši 50.000,-- Kč a to na náklady spojené s činností sportovních družstev SDH Nýdek.
 5. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Sboru dobrovolných hasičů Nýdek, Nýdek 281 – viz příloha.
 6. Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Nýdek a společností ČEZ Distribuce týkající se zřízení věcného břemene pro oprávněnou osobu ČEZ distribuce na zemní kabelovou přípojku NN, na pozemku p.č. 2668 (obecní komunikace) v k.ú. Nýdek ve vlastnictví obce Nýdek.
 7. Rozpočtová opatření č. 44 – č. 47, rozpočtová opatření tvoří přílohu zápisu.
 8. Cenovou nabídku spol. Skudrzyk René,  malířství a natěračství Třinec na vymalování stěn a stropů v kanceláří OÚ Nýdek v celkové ceně 4.853,-Kč bez DPH – viz příloha
 9. Rozpočet Základní školy a mateřské školy Nýdek, příspěvková organizace, Nýdek 293, na rok 2023 – viz příloha.
 10. Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a mateřské školy, příspěvková organizace, Nýdek 293 – viz příloha.

 

Rada obce Nýdek bere na vědomí:

 1. Cenovou nabídku na přídavné osvětlení výletiště Požárník.  
 2. Žádost Slezské diakonie, která se na obec Nýdek obrátila s nabídkou účasti na projektu „SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL“, pro osoby s chronickým duševním onemocněním.
 3. Možnost pořízení přenosného resuscitačního přístroje AED.

 

 

V Nýdku dne 03.01.2023

                                                                                   Marek Hota

                                                                              Starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení RO č.5/2022

ro_5_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 144,21 kB
Datum vložení: 16. 1. 2023 7:21
Datum poslední aktualizace: 16. 1. 2023 7:22
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek