Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.7

Usnesení RO č.7 1

z 7. schůze Rady obce Nýdek konané dne 25.01.2023 v 16.00 hodin

Usnesení

z 7. schůze Rady obce Nýdek konané dne 25.01.2023 v 16.00 hodin na Obecním úřadě v Nýdku

 

Rada obce Nýdek schvaluje:

 

 1. Dodatek č.1 ke smlouvě o umístění a obstarávání toulavých a opuštěných psů a psů dočasně bez majitele v psím útulku se Statutárním městem Třinec – viz příloha.
 2. Rozpočtová opatření č. 2 – rozpočtová opatření tvoří přílohu zápisu.
 3. Plán účetních odpisů 2022 – 2023 12/2022 – plán účetních odpisů tvoří přílohu zápisu.
 4. Tisk 8000 ks informačního letáku a 8000 ks turistického průvodce tiskárnou T-PRINT Třinec  v rámci projektu „Život a práce na Těšínském Slezsku v období průmyslové revoluce“ dle cenové nabídky - viz příloha.
 5. Výrobu plexi tabulky s QR kódem pro umístění do Dřeviónky reklamní ageturou Bulawa Třinec v rámci projektu „Život a práce na Těšínském Slezsku v období průmyslové revoluce“ dle cenové nabídky – viz příloha.
 6. Dodatek  č. 2 ke Smlouvě o pronájmu pozemku ze dne 10.01.2014 s Firmou Pierot, Nábřeží 378, 739 25 Sviadnou – viz příloha.
 7. Pořízení modulu Multiuživatelská administrace od firmy Galileo Corporation s.r.o. k rozšíření spravování internetových stránek dle cenové nabídky  – viz příloha.
 8. Poskytnutí finančního daru ZO ČSOP Nový Jičín, Záchranná stanice a Dům přírody Poodří ve výši 2000,-- Kč na provoz záchranné stanice v Bartošovicích v r. 2023.
 9. Zřízení pětičlenné sociální komise ve složení:  předseda – Kristýna Palečková, členové – Radim Mikulka, Jiřina Nogová, Sylvie Kantorová, Věra Labojová.
 10. Cenovou nabídku firmy Szturc interiéry s.r.o. na výrobu 18 Ks stolů do Výletiště Požárník – viz příloha.

 

Rada obce Nýdek bere na vědomí:

 1. Cenovou nabídku na ozvučení sálu v budově Požárníka.
 2. Oznámení o úpravě cen poskytovaných služeb o míru inflace společnosti GEOVAP (provozování programu spisové služby na obecním úřadě)

 

 

V Nýdku dne 30.01.2023

                                                                                   Marek Hota

                                                                              Starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení RO č.7/2023

ro_7_2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 121,38 kB
Datum vložení: 1. 2. 2023 14:45
Datum poslední aktualizace: 9. 3. 2023 14:32
Autor: Miroslav Slaninák
Obec Nýdek
Nýdek