Menu
Obec Nýdek
Nýdek

USNESENÍ ZO č.3

USNESENÍ ZO č.3 1

.

U S N E S E N Í

z 3. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 09. 02. 2023

od 15.00 hodin v budově obecního úřadu v obci Nýdek.


 1. Zastupitelstvo obce Nýdek určuje ověřovatele zápisu:           

a zapisovatelku p. Věru Labojovou.

 1. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje program 3. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.
 2. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje kontrolu usnesení.
 3. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje pořízení Změny č. 3 Územního plánu obce Nýdek.
 4. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje pořízení Změny č. 3 Územního plánu obce Nýdek zkráceným postupem podle § 55a a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 5. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje obsah Změny č. 3 Územního plánu obce Nýdek – viz zápis.
 6. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Nýdek o nočním klidu – viz příloha
 7. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Smlouvu o dílo č. 1/2023 - svoz, využití a likvidace odpadů, uzavřenou mezi Obcí Nýdek a společností SMOLO CZ, s.r.o., nám Svobody 527, 739 61 Třinec – Lyžbice – viz příloha
 8. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje rozšíření výboru pro kulturu a sport zastupitelstva obce Nýdek o dva členy p. Kristýnu Palečkovou a p. Tomáše Michalíka – výbor bude sedmičlenný.
 9. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje poskytnutí finančního daru občanu obce p. …… , Nýdek č.p. …. ve výši ……,-- Kč  na náklady spojené se sportem hendikepovaných osob.
 10. Zastupitelstvo obce Nýdek schvaluje Zřizovací listinu organizační složky obce: Turistické informační centrum a muzeum Dřeviónka, se sídlem Nýdek č.p. 678, 739 95 Nýdek s účinností od 01.03.2023.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

 1. Podněty ředitelky Domova Nýdek č.p. 545 na Hluchové.

 

 

   Milan Suszka                                                                                  Marek Hota

místostarosta obce                                                                       starosta obce 

Přílohy

Usnesení ZO č.3/2023

ZO_3_2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 124,72 kB
Datum vložení: 20. 2. 2023 14:23
Datum poslední aktualizace: 20. 2. 2023 14:25
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek