Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Hřbitovy

Upozorňujeme a žádáme pozůstalé, nájemce hrobových míst a žadatele o uzavření nových smluv o nájmu hrobových míst na: nutnost nahlášení každého úmrtí správci pohřebiště, tj. Obecnímu úřadu Nýdek - kontaktní osoba Dagmar Gajová  Dědičová, email: dagmar.dedicova@nydek.cz,  tel. 558 555 111.

 

Výkopy hrobů provádí pan Jan Heczko - 722 901 684


Válečné hroby a pietní místa

Válečné hroby

Do problematiky evidence válečných hrobů lze ze stránky Válečné hroby vstoupit prostřednictvím odkazu Evidence VH , umístěném na levém panelu obrazovky. V evidenci lze vyhledat údaje o válečných hrobech v České republice (Hledání VH v ČR) i o českých válečných hrobech v zahraničí ( Hledání VH v zahraničí).

Údaje lze vyhledat jednak podle údajů o osobách pohřbených ve válečných hrobech nebo připomenutých na pietních místech (záložka – Hledání podle osobních údajů) a také podle údajů o válečných hrobech ( záložka – Hledání podle údajů o VH ).

K zobrazení všech válečných hrobů v terénu prostřednictvím mapy slouží odkaz Mapa lokalit VHPro zobrazení jednotlivých válečných hrobů v ČR prostřednictvím tohoto odkazu je nutno provést přiblížení vybrané oblasti. Válečné hroby v zahraničí se na mapě zobrazují i v základním náhledu. Kliknutím na symbol válečného hrobu v mapě, lze zobrazit další související informace. Součástí informací o v. hrobu je jeho zobrazení na mapovém podkladu ( pokud jsou známy údaje GPS) a fotodokumentace .

Obec Nýdek má vedené dva pietní místa:

Válečný hrob - Nýdek - číslo VH: CZE8121-7665 - podrobnosti 

válečný hrob

 

 

 

 

 

 

 

Pietní místo - Nýdek - číslo VH: CZE8121-27139 - podrobnosti

pietní místo

 

Obec Nýdek
Nýdek