Menu
Obec Nýdek
Nýdek

On-line formulář pro nahlášení samoodečtu vodoměru

Územní plán

ÚZEMNÍ PLÁN NÝDEK – ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ Č. 3

 

I.        ÚZEMNÍ PLÁN (VÝROK) 

 

I.A   TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST    (doplňující tabulky a schémata jsou vloženy do textové části, jejich číslování odpovídá členění textové části)

 

I.B   GRAFICKÁ ČÁST

Obsah grafické části:

I.B.a)        Výkres základního členění území                                              1 :   5 000

I.B.b)        Hlavní výkres                                                                                  1 :   5 000

I.B.b.1)      Koncepce veřejné infrastruktury                             1 :   5 000

I.B.c)        Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací   1 :   5 000

 

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

II.B  GRAFICKÁ ČÁST

Obsah grafické části:

II.B.a)          Koordinační výkres                                                                  1 :   5 000

 

Všechny soubory ke stažení  Typ: ZIP Archiv, Velikost: 25.71 MB


Územní plán obce Nýdek - změna č.3 

Kopletní grafické přílohy v PDF Typ: ZIP Archiv, Velikost: 16.59 MB


Územní plán obce Nýdek - změna č.2

Kopletní grafické přílohy v PDF

 

Pro zobrazení aktuálního územního plánu obce Nýdek můžete použít aplikaci Občan server, kde si v menu (ikona vpravo nahoře ) vyberete vrstvu Územní plán

občan server


Dne 11.11.2009 byl vydán „Územní plán obce Nýdek“, který nabyl účinnosti dne 27.11.2009. K nahlédnutí na OÚ v Nýdku a na internetových stránkach obce.

Opatření obecné povahy: Výrok

Obec Nýdek
Nýdek