Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.10

z 10. schůze Rady obce Nýdek konané dne 15. dubna 2015 v 17.00 hodin

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


Usnesení

z 10. schůze Rady obce Nýdek konané dne 15. dubna 2015 v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.


 

Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení.

 2. Rozpočtová opatření č. 3 – viz. příloha.

 3. Finanční příspěvek ve výši 8.000,-- Kč ………………….., zemědělská činnost, ………………………… na zajištění akce „Mistrovství horalů ve stříhání ovcí“.

 4. Smlouvu o dílo s HRAT, s.r.o., Družstevní 294, 739 61 Třinec na zpracování žádosti o dotaci včetně vybraných povinných příloh v rámci výzvy Regionálního operačního programu Moravskoslezsko pro projekt „Zázemí pro sportovce v obci Nýdek“ do oblasti podpory 4.1 Rozvoj venkova, číslo výzvy 4.1-05 – viz. příloha.

 5. Dohodu o složení blokovacího depozita (rezervační smlouva) s N.I.N.A. INVEST s.r.o., Jemnická 345/5, 140 00 Praha – Michle, týkající se záměru koupě bývalé lékárny v Nýdku – viz. příloha.

 6. Plnou moc starostovi obce Mosty u Jablunkova p. Josefu Szotkovskému k zastupování obce Nýdek na XIV. Sněmu Svazu měst a obcí ČR v Olomouci ve dnech 21. – 22. 5. 2015.

 7. Další dva členy Sociální komise Rady obce Nýdek: p. Věru Labojovou a Ing. Stanislavu Cieslarovou.

 8. Opravu dveří „buňky“ určené pro ukládání nářadí hrobařů u ev. kostela do výše 6.000,-- Kč.

 9. Nabídku p. ……………………. na ořez stromů, kácení stromů a frézování pařezů u budovy „Zahrádkář“ ve výši 21.540,-- Kč bez DPH.

 10. Úhradu opravy dvou místností v budově bývalého obecního úřadu č.p. 281 (položení laminátové podlahy a obklad stěn), kterou provedl …………………….., zednické práce, ………………………………………….., ve výši 9.967,-- Kč.

   

Rada obce bere na vědomí:

 1. Diskusní příspěvky z 10. schůze Rady obce Nýdek.

 2. Žádosti o finanční příspěvky Místní skupiny PZKO.

 3. Návrh na vybavení interiéru budovy „Zázemí pro sportovce v obci Nýdek“ včetně cenové kalkulace.

 4. Návrh Smlouvy o odvádění odpadních vod mezi obcí Nýdek (Provozovatel) a občany (Odběratel) – viz. příloha.

 5. Nabídku Ing. Jany Kadlubcové na zpracování strategie rozvoje obce.

 6. Nabídku …………………………………………………………………….., na odkoupení jeho pozemků (výstavba kanalizace „Odmiarek“) za jednotnou cenu: 350,-- Kč/m2.

 7. Návrh ceny na odkoupení pozemků pod a kolem dřevěnice naproti „Nýdečanky“ – koupě bude projednávána až po zaměření pozemku.

 8. Dohodnutou kupní cenu za objekt bývalé lékárny v obci Nýdek 1.200.000,-- Kč.

   

V Nýdku dne 22. dubna 2015

 

                                                                                      Mgr. Jan Konečný

                                                                                          starosta obce

Datum vložení: 15. 5. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 11. 2018 11:32
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek