Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.11

z 11. schůze Rady obce Nýdek konané dne 6. května 2015 v 17.00 hodin

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


Usnesení

z 11. schůze Rady obce Nýdek konané dne 6. května 2015 v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.


Rada obce schvaluje:

  1. Smlouvu o dílo č. NYD15_SOD s DIGIS, spol. s r.o., týkající se tvorby GIS obce Nýdek pro rok 2015 – viz. příloha.

  2. Zajištění finančních prostředků na spolufinancování a profinancování projektu „Zázemí pro sportovce v obci Nýdek“, na který bude požadována dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova. Minimální výše spolufinancování dle podmínek dotačního programu je 15%celkových způsobilých a 100% nezpůsobilých výdajů projektu. Na profinancování realizace projektu před čerpáním dotačních prostředků budou vyčleněny dostatečné vlastní zdroje, ve výši a načasování, jak je deklarováno ve finančním plánu studie proveditelnosti.

  3. Zajištění financování provozu projektu „Zázemí pro sportovce v obci Nýdek“, na který bude požadována dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova. Obec Nýdek má pro tyto účely vyčleněny v rozpočtu finanční zdroje v dostatečné výši dle finančního plánu studie proveditelnosti na celou dobu povinné udržitelnosti projektu dle podmínek dotačního programu ROP.

  4. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu.: IP-12-8016001/2 s ČEZ DISTRIBUCE, spol. s r.o. – viz. příloha.

  5. Realizaci osvětlení evangelického kostela, parkoviště před „Nýdečankou“ a rozšíření VO v obci Nýdek o další čtyři světelné body.

  6. Finanční příspěvek Asociaci rodičů a přátel postižených dětí v ČR, z.s., Klub RADOST, Barákova 23, 796 01 Prostějov ve výši 300,-- Kč.

  7. Darovací smlouvu č. Sp/12/2015/St s Třinecké železárny, a.s., Průmyslová 1000, 73961 Třinec – Staré Město, týkající se poskytnutí daru (umělé kamenivo) obci Nýdek v hodnotě 40.000,- Kč – viz. příloha.

Rada obce bere na vědomí:

  1. Žádost p. ……………………………… o propachtování obecních pozemků v osadě „Střelmá“.

  2. Informace ŘZŠ (zabezpečovací systém, vzdělávání učitelů, termín radovánek, MŠ).

  3. Diskusní příspěvky z 11. schůze Rady obce Nýdek.

V Nýdku dne 13. května 2015

                                                                                              Mgr. Jan Konečný

                                                                                            starosta obce Nýdek

Datum vložení: 29. 5. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 11. 2018 11:32
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek