Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.14

ze 14. schůze Rady obce Nýdek konané dne 17. června 2015 v 17.00 hodin

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


Usnesení

ze 14. schůze Rady obce Nýdek konané dne 17. června 2015 v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.


Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení.

 2. Nabídku Lesostaveb Frýdek – Místek a.s. na opravu části MK vedoucí do osady „Dziol“ - viz. příloha.

 3. Nabídku Lesostaveb Frýdek – Místek a.s. na dodávku ocelových svodnic – viz. příloha.

 4. Nabídku firmy „KOHUT“ Třinec s.r.o. na dodávku ocelových trub určených k zatrubnění příkopů – viz. příloha.

 5. Finanční dar Spolku pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje ve výši 2.000,-- Kč.

 6. Navýšení ceníku hrobnických prací o 10% - viz. příloha.

 7. Finanční příspěvek Mysliveckému sdružení Beskyd Nýdek ve výši 3.000,-- Kč na zajištění „Zkoušek loveckých psů.

 8. Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě s TJ SOKOL Nýdek ze dne 30. 10. 2006, týkající se prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2030 – viz. příloha.

 9. Dohody o provedení práce s Mgr. Markétou Bobkovou a Ing. Anetou Wojtas na vypracování Strategického plánu obce Nýdek – viz. příloha.

 10. Opravu lávky na „Rytířské stezce“ na Čantoryji do výše 25.000,-- Kč.

 11. Pronájem hřiště s umělým povrchem u ZŠ Nýdek za cenu 300,-- Kč/m2.

 12. Nabídku Ing. Vladimíra Hampla – SPORTING na revitalizaci hřiště s umělým trávníkem na tenis a volejbal -viz. příloha.

 13. Finanční příspěvek na činnost Klubu důchodců v Bystřici ve výši 4.000,-- Kč.

Rada obce neschvaluje:

 1. Poskytnutí finančního daru dobročinného spolku „Otevřená srdce v nás v.z.“ na zakoupení koně pro provádění hipoterapie.

 2. Nákup balíčku společnosti Melchiel s.r.o. – pomoc handicapovaným lidem

Rada obce bere na vědomí:

 1. Diskusní příspěvky z 10. schůze Rady obce Nýdek.

V Nýdku dne 24. června 2015

                                                                                      Mgr. Jan Konečný

                                                                                          starosta obce

Datum vložení: 1. 7. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 11. 2018 11:32
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek