Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.15

z 15. schůze Rady obce Nýdek konané dne 1. července 2015 v 15.00 hodin

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


Usnesení

z 15. schůze Rady obce Nýdek konané dne 1. července 2015 v 15.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.


Rada obce schvaluje:

 1. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na vytvoření „Pasportu místních komunikací Nýdek“ s Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o. – viz. příloha.

 2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo „Výstavba chodníku včetně parkoviště v centru obce Nýdek“ s Switelsky stavební s.r.o. – viz. příloha.

 3. Nabídku na pojištění odpovědnosti obce Nýdek pojistitele Generali pojišťovna a.s., Bělohradská 132, 120 84 Praha 2 – viz. příloha.

 4. Zhotovitele interiéru „Zázemí pro sportovce v obci Nýdek – p. ……………….................. .

 5. Smlouvu o dílo – výroba včetně montáže interiéru stavby „Zázemí pro sportovce v obci Nýdek“ s ……………………………………. – viz. příloha.

 6. Finanční příspěvek na zajištění asistenčních služeb střediskem TABITA Třinec (Slezská diakonie) ve výši 1.000,-- Kč.

 7. Nabídku „kpstatika stavby s.r.o., Mariánské náměstí 14, Jablunkov“ na vypracování statického posouzení stříšky před vstupem do budovy Zázemí pro sportovce v obci Nýdek – viz. příloha.

 8. Odstoupení od nájemní smlouvy s p. ………………………………………………………… (pronájem nebytových prostor v budově bývalého OÚ v Nýdku č.p. 281.

 9. Nabídku Radia Čas s.r.o., K. Svobody 130/95, 727 27 Ostrava – Plesná na reklamu akce pořádanou obcí Nýdek („Bierfest“) – viz. příloha.

   

Rada obce bere na vědomí:

 1. Žádost o vyjádření ke stavbě a existenci sítí na stavbu „Nýdek, Kaszper, Dosewski kNN“, číslo ČEZ: IV-12-8010948.

   

V Nýdku dne 3. července 2015

                                                                                      Mgr. Jan Konečný

                                                                                          starosta obce

 

Datum vložení: 13. 7. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 11. 2018 11:32
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek