Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.20

z 20. schůze Rady obce Nýdek konané dne 16. září 2015 v 17.00 hodin

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


Usnesení

z 20. schůze Rady obce Nýdek konané dne 16. září 2015 v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.

 

Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení.

 2. Nabídku Lesostaveb Frýdek – Místek a.s. na opravu části komunikace vedoucí do osady „Zakameň“ ve výši 356.950,--Kč – viz. přílohu.

 3. Rozpočtová opatření č. 10 – viz. příloha.

 4. Udělení licence ČSAD Vsetín a.s., Ohrada 791, 755 01 Vsetín, IČ 45192120 k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy na lince 862771 Třinec – Bystřice – Nýdek – Nýdek ,Hluchová.

 5. Udělení licence ČSAD Vsetín a.s., Ohrada 791, 755 01 Vsetín, IČ 45192120 k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy na lince 862772 Třinec – Bystřice – Nýdek – Nýdek, Gora.

 6. Udělení licence ČSAD Vsetín a.s., Ohrada 791, 755 01 Vsetín, IČ 45192120 k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy na lince 862773 Bystřice – Nýdek – Nýdek, Střelmá.

 7. Žádost o změnu v připravovaných jízdních řádech nového dopravce ČSAD Vsetín a.s. navrženou řidiči autobusů – viz. příloha.

 8. Zaregistrování Mysliveckého spolku „BESKYD – NÝDEK“, IČ: 66934095 u Krajského soudu v Ostravě s uvedením adresy spolku na Obecním úřadu v Nýdku.

 9. Koupi dvou balíčků vánočních přáníček včetně obálek (celkem 20 ks) od společnosti MELCHIEL s.r.o. – pomoc handicapovaným lidem ve výši 1.500,-- Kč.

 10. Realizaci projektované akce: „Nýdek – Hluchová re. ved. K FM_7637“, jedná se o stavební úpravu stávajícího nadzemního elektrického vedení VN 22kV ve stávající trasy v obci Nýdek, místní lokalita Hluchová.

   

Rada obce bere na vědomí:

 1. Diskusní příspěvky 20. schůze Rady obce Nýdek.

   

Rada obce neschvaluje:

 1. Zařazení komunikace vedoucí na Čantoryji do plánu zimní údržby obce Nýdek pro zimní období 2015/2016.

 2. Finanční podporu neziskové organizaci „Strom života“, Msgr. Šrámka1186/16, 741 01 Nový Jičín na zajištění činnosti.

 3. Účast obce při spolufinancování „Kotlíkové dotace“ ve výši 1% – 5% na výměnu starých zdrojů vytápění domácností za nové ekologičtější zdroje tepla (dotace až 90% do maximální výše 150 tis. Kč).

 

V Nýdku dne 21. září 2015

                                      

                                                                                 Mgr. Jan Konečný

                                                                                starosta obce Nýdek

Datum vložení: 8. 12. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 11. 2018 11:32
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek